Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4384
Title: Serbest piyasaya geçiş ekonomilerinde gerçekleştirilen reform hareketi ve Türkmenistan örneği
Other Titles: Implemented reform policies in transition economies and Turkmenistan example
Authors: Şahin, Hüseyin
Işık, Abdurrahman
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
Keywords: Ekonomi
Uluslararası ilişkiler
Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri
Economics
International relations
Labour economics and Iindustrial relations
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Işık, A. (2006). Serbest piyasaya geçiş ekonomilerinde gerçekleştirilen reform hareketi ve Türkmenistan örneği. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla beraber planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş yolunda yarış içerisinde olan ülkelerden bazıları geçen on yılın sonunda bitiş çizgisine yaklaştı, diğerleri ise güç bela hareket noktasındaki engelleri aşmak için çabalamaktadırlar. Bazı Orta ve Doğu Avrupa ülkesi ve Baltık Cumhuriyetleri Avrupa Birliğine katılımın eşiğinde bulunurken, Rusya’nın da dâhil olduğu çoğu BDT ülkesi ise düzensiz bir gelişme seyri göstermektedir. İşte bu çalışmanın temel amacını da, geçiş süreci reformları, reformların etkileri ve sonuçlarının Türkmenistan örneği göz önünde bulundurularak anlatımıdır.
The race to transform centrally planned economies into market economies has led, ten years later, to one group of countries approaching the finish line, others languishing at various points along the track, and a few barely off the starting blocks. Some Central and Eastern European economies (CEE) and the Baltics are knocking on the doors of the European Union. But in many economies in the Commonwealth of Independent States (CIS), including Russia, there has been uneven progress and prospects remain murky. So, this study’s main objective, explaining the transition period reforms, it’s effects and results with Turkmenistan example.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4384
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204778.pdf1.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons