Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4378
Title: 21. yüzyılda Türkiye'nin tehdit algılamaları ve güvenlik açılımları
Other Titles: Turkey's tehreat perceptions and security aproaches in the 21th century
Authors: Arı, Tayyar
Akçay, Nihat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
Keywords: Güç
Savunma
Güvenlik
Tehdit
İttifak
Türk dış politikası
Türk güvenlik politikası
Türkiye’nin tehdit algılamaları
Security
Power
Threat
Alliance
Turkish foreign policy
Turkish security policy
Turkey’s threat perceptions
Defense
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akçay, N. (2008). 21. yüzyılda Türkiye'nin tehdit algılamaları ve güvenlik açılımları. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Soğuk savaş sonrası dönemde dünya, kendisini istikrarsızlıklar ve belirsizliklerle dolu yepyeni bir uluslararası ortamda, yeni sorunlar ve tehditlerle karşı karşıya bulmuştur. Bu sorunlu bölgelerin tam ortasında yer alan Türkiye, bu durumdan en çok etkilenen ülkelerden biridir. Soğuk Savaş şartlarının ortadan kalkması, ülkemizin ilgi ve etki alanlarını genişletirken, güvenlik riskleri ve tehdit algılamalarında da önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Ancak bu değişiklikler ülkemize yönelik tehditleri ortadan kaldırmamış, bilakis çeşitlendirmiş ve daha karmaşık hale getirmiştir. Türkiye, bölgesel olayları yönlendirme potansiyeline sahip olmasına rağmen, bu güne kadar bu potansiyelini dış politikasına yansıtamamış ve bu nedenle uluslararası politikada kendisini yeterince anlatamamıştır. Türkiye’nin kendisine yönelik tehditleri barışçıl yöntemle bertaraf ederken, yeni dünya düzeninin kendisine sunduğu açılım noktalarını iyi değerlendirerek hem bulunduğu bölgedeki gelişmeleri yönlendirme, hem de uluslararası kamuoyunda kendisini daha iyi tanıtma fırsatlarını değerlendirmelidir.
In the post-Cold War era, the world has found itself in a newly international conjuncture full of instabilities and ambiguities and faced serious problems and threats. Turkey which locates in the core of the problematic regions is one of the most affected countries in the world. Even though the end of the Cold War enhanced Turkey’s interest and sphere of influence, the process also transformed the old security risks and threat perceptions. Rather these changes gave an end to the threats; it diversified and made them more complex. However Turkey has the potential to affect the regional issues, it couldn’t use this potential effectively in foreign policy and also couldn’t introduce itself in international politics. Turkey should evaluate the opportunities emerged with the new world order by influencing the regional developments as well as introducing itself in world public opinion while averting the threats with peaceful means.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4378
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231161.pdf1.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons