Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4366
Title: Bursa ve çevresinde yaşayan Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)`in (benekli kaplumbağa) helmint faunası
Other Titles: The helminth fauna of Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) (European pond turtle) living in freshwater
Authors: Yıldırımhan, Hikmet Sami
Şahin, Ramazan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Benekli Kaplumbağa
Digenca
Nemaloda
Emys orbicularis
Issue Date: 29-Mar-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şahin, R. (2004). Bursa ve çevresinde yayılış gösteren Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)`in benekli kaplumbağa'nın helmint faunası. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: 1996 - 2003 yıllan arasında Bursa yöresinde değişik yerlerden yakalanan 12 adel Benekli Kaplumbağa (F.mys orbicularis), helmintlerini tespit etmek üzere toplanmıştır. Bı; çalışma sırasında kaplumbağaların sindirim borusu, akciğerleri ve mesanesi parazitoiojik olarak inecienmişiir. Çalışmanın sonucunda Digenea'ya ait I'oiaf/ium laıurevvi, Ncmatoda'ya ait Scrpincma microcephaius. Spironoııra armenicu ve Spiroxys coniorius' a rastlanılmıştır. Bu çalışma Eınys orbicularis (Benekli Kaplumbağa)"in heimintleri üzerine yurdumuzda yapılan ilk çalışma olup, yurdumuz omurgalı hayvanlarının helmint faunasının ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak amaçlamıştır. Bulunan türlerden Spiroxys contorlus Türkiye helmint faunası için yeni kayıttır.
12 European Pond Turtle, F.mys orbicularis individuals collected in i 996-2003 (rom Bursa region and variable extended localities were examined for helminths. During dissection the following organs were surveyed for parasites: alimentary tract, lungs and urinary bladder. Of the 4 helminth, species found, /'alayjum lazarewi, (Digcnca), Serpinema microccphalus. Spironoura armcuica and Spiroxys conlorius (Nematoda). This study is the first survey on the host F.mys orbicularis and aims finding out Lire heiminth fauna of the vertebrate in Turkey. Spinsxys conlorius is a new record for Turkish helminth fauna.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4366
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154081.pdf
  Until 2099-12-31
2.85 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons