Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4364
Title: Geçmişten günümüzde epilepsi (sar'a)
Other Titles: Today and in the past of epilepsy
Authors: Erdemir, Ayşegül Demirhan
Şaylıgil, Ömür
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı.
Keywords: Epilepsi
Tıp tarihi
Epilepsy
History of medicine
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şaylıgil, Ö. (1987). Geçmişten günümüzde epilepsi (sar'a). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada epilepsinin tarihi gelişimi incelendikten sonra halk arasındaki tedavi yöntemlerinden örnekler verilmiş ve modern tıp bakımından bazı sonuçlara varılmıştır. Epilepsinin tarihi gelişimi kronolojik sıraya göre verilerek geçmişteki tedavi yöntemlerinden söz edilmiştir. Böylece bu tedavilerin tarih öncesi dönemlere kadar dayandığı belirlenmiştir. Çalışmamızda belirlenen epilepsi ile ilgili ilkel tedavi yolları eski Bursalılardan, aktarlardan ve adak yerleri (türbe, yatır v.b.) ndeki görevlilerden ağızdan nakil yoluyla elde edilmiştir. Bilgi veren kişilerin sosyal konumları ise istatistiksel tablo ile gösterilmiştir. Halk arasındaki bu tedavi yöntemleri ya droglarla ilkel olarak uygulanmakta yani organik tedavi yapılmakta, ya da telkinle tedavi usullerine başvurulmaktadır. Droglarla tedavide basit halk reçeteleri kullanılmaktadır. Epilepsi ile ilgili ilkel tedavi yolları Bakırköy Ruh ve Sinir Has talıkları Hastanesi'ndeki modern tıp yöntemleri ile karşılaştırılarak yararlı bir sonuca varılmaya çalışılmıştır. Bu hastaneden alınan modern tıp bilgileri istatistiksel verilerle elde edilmiştir. Belirlediğimiz sonuçlara göre epilepsi ile ilgili ilkel tedavi yöntemlerinden organik olanları, halk tarafından basit ilaç formülleri olarak hazırlanmakta, ancak bilimsel bir yönteme dayanmadıkları için farmakolojik bir etkiye sahip olsalar da zararlı sonuçlar vermektedir. Bu uygulamalar, modern tıp metotları ile karşılaştırılarak bazı sonuçlara varılmıştır. Epilepsinin halk arasındaki tedavisinde kullanılan telkin metotları ise insanlığın en eski çağlardan beri başvurduğu yöntemdir. Psikoterapi bugün modern psikiyatri de de uygulanan bir tedavi yöntemidir. Ancak modern psikiyatri bu tedavi usulünü bilimsel esaslarla uygulamaktadır.
In this study, epilepsy has been examined through after its historical development some of the popular treatment methods are given and oonolusions are drawn relating to modern medicine. The historical development of epilepsy is given in the chronological order, methods of cure applied in the past are reported. It has been shown that these oures went hack to prehistorio times. Ways of dealing with epilepsy, which are desoribed here in our study, have been gathered by oral transmission from old inhabitants of Bursa, from herbalists and from people in charge of sacrifioial places (tombs, mausoleums etc.) Social status of informants are shown in a statistical table. These popular oures are mainly of two sorts: The ones in which the cure is expeoted from the use of primitive drugs, that is organic treatment} The other in which suggestion is used as a method of therapy. In oures based on drugs, very simple prescrip tions are used. Comparing these primitive ways of treatment with the methods of modern medicine used at the Bakırköy hospital of mental illnesses, we tried to a draw profitable result. Medical knowledge taken from this hospital is supported by statistical data. It results from our study that of the primitive ways of cure relating to epilepsy those that are organic in essence are prepared by people as simple formulas of medicine, but as they are not based on a scientific approach they give harmful results even when they have a pharmaoological effect. These traditions are compared with modern medical methods and some conclusions are drawn. Popular oures of epilepsy by suggestion are known to have been applied since the oldest ages of man's history. Psychotherapy is being used today in modern psychiatry also. But there is an important difference: Modern psychiatry uses this cure according to scientific principles.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4364
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000186.pdf
  Until 2099-12-31
7.45 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons