Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4360
Title: Özel bir damızlık işletmesinde yetiştirilen Holstein ineklerin döl ve süt verimi özellikleri
Other Titles: Milk yield and reproductive performance traits of Holstein cows in a private farm
Authors: Oğan, M. Mustafa
Daşkaya, Alim
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Holstein inek
Dölverimi
Süt verimi
Çevre faktörleri
Holstein cow
Reproduction performance
Milk yield
Environmental factors
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Daşkaya, A. (2007). Özel bir damızlık işletmesinde yetiştirilen Holstein ineklerin döl ve süt verimi özellikleri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma İzmir ili Tire İlçesinde 2004 yılında, damızlık süt sığırı yetiştirmek amacıyla kurulan özel bir işletmedeki Holstein ineklerin döl ve süt verimi özelliklerini ve bu özelliklere etki eden çevre faktörlerinin etki düzeylerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 380 laktasyon verimi verisi, 444 ineğin ve 321 düvenin döl verimi verisi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda gebelik, doğum, ölü doğum ve yavru atma oranları sırasıyla, % 96,6, % 92,2, % 3,8 ve % 3,4 olarak bulunmuştur. İşletmedeki düvelerin ilk tohumlama yaşı, ilk tohumlama-gebelik aralığı, servis sayısı, ve ilk buzağılama yaşı ortalamaları sırasıyla, 581,8 gün, 17,87 gün, 1,39 ve 886,9 gün olarak tespit edilmiştir. İneklerde doğum sonrası ilk tohumlama aralığı, ilk tohumlama-gebelik aralığı, servis periyodu, servis sayısı, buzağılama aralığı ve gebelik süresi ortalamaları sırasıyla 105,23 gün, 63,08 gün, 168,55 gün, 2,19 gün, 424,98 gün, 277,87 gün olarak saptanmıştır. İncelenen süt verimi özelliklerinden laktasyon süresi, gerçek süt verimi, 2 x 305 gün süt verimi ve kuruda kalma süresi ortalamaları sırasıyla 351,75 gün, 7653,7 kg, 7562 kg ve 63,96 gün olarak belirlenmiştir. Buzağılama mevsiminin, dölverimi özelliklerinden ineklerde ilk tohumlama-gebelik aralığına, servis periyoduna, servis sayısına ve buzağılama aralığına, süt verimi özelliklerinden ise laktasyon süresi ve gerçek süt verimine olan etkileri önemli bulunmuştur. Tohumlama yada buzağılama yılının ise dölverimi özelliklerinden, düvelerde ilk tohumlama yaşı ve ilk buzağılama yaşı, ineklerde ise doğum sonrası ilk tohumlama aralığı, ilk tohumlama gebelik aralığı, servis periyodu, servis sayısı ve buzağılama aralığına, süt verimi özelliklerinden laktasyon süresi, gerçek süt verimi ile 2 x 305 gün süt verimine etkileri önemli bulunmuştur. Buzağılama yaşının ise ineklerde dölverimi özelliklerinden sadece doğum sonrası ilk tohumlama aralığına, süt verimi özelliklerinden ise sadece gerçek süt verimine olan etkileri önemli bulunmuştur.
In this study the reproduction performance, milk yield and environmental factors effecting these production traits has been investigated of the Holstein cows in a private farm that established in Tire, Izmir, Turkey, in 2004. In this research, 380 lactation yield data and reproduction traits data of 444 cows and 321 heifers has been used. According to results of this study, pregnancy, calving, abortion and stillbirth rates were found as % 96,6, % 92,2, % 3,8 and % 3,4 respectively. The age at first insemination, interval from first insemination to pregnancy, number of insemination per pregnancy and age at first calving of heifers in farm, means were found 581,8 days, 17,87 days, 1,39 and 886,9 days respectively. For the Holstein cows, interval from calving to first insemination, interval from first insemination to pregnancy, days open, number of insemination per pregnancy, calving interval and gestation lenght mean were found as 105,23 days, 63,08 days, 168,55 days, 2,19 days, 424,98 days, 277,87 days respectively. Some milk yield traits as lactation lenght, the actual milk yield, 2 x 305 day milk yield and dry period lenght were determined as 351,75 days, 7653,7 kg, 7562 kg ve 63,96 days respectively. For cows, interval from first insemination to pregnancy, days open, number of insemination per pregnancy, calving interval, lactation lenght and the actual milk yield were affected by calving season. İnterval from calving to first insemination, interval from first insemination to pregnancy, days open, number of insemination per pregnancy, calving interval, lactation lenght, the actual milk yield and 2 x 305 day milk yield were affected by calving year. Also for cows, interval from calving to first insemination, the actual milk yield were affected by calving age. For heifers, the age at first insemination and the age at first calving were affected by mating year.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4360
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
195334.pdf368.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons