Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4348
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorArmağan, Erol-
dc.contributor.authorBeğenen, Maruf-
dc.date.accessioned2019-12-26T06:37:53Z-
dc.date.available2019-12-26T06:37:53Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationBeğenen, M. (2017). Acil serviste toplum kökenli enfeksiyonu olan hastalarda sepsis I ve sepsis III kriterleri ile meds, mews ve curb-65 kriterlerinin prognostik kestirimlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4348-
dc.description.abstractSepsis; toplum ya da hastane kökenli enfeksiyonların neden olabildiği, ciddi morbidite ve mortalite nedeni olan ve görülme sıklığı giderek artmakta olan bir tablodur. Tedavideki gelişmelere rağmen etkilenen hastalarda %15-40 oranında ölüm ile sonuçlanmaktadır. Bu çalışmada, değişen sepsis kriterleri ışığında; acil servise başvuran ve toplum kökenli enfeksiyonu olan hastalarda, sepsis veya objektif risk belirleme skorlama sistemleri olarak kullanılan; SIRS, qSOFA, Acil Servis Sepsis Mortalite Skoru (MEDS), Modifiye Erken Uyarı Skoru (MEWS), Charlson komorbidite indeksi (CCI) ve pnömoni tanısı alan hastalara özel geliştirilmiş olan CURB-65 sistemleri kullanılarak; bu skorların mortalite oranlarının tahmin gücünün ve birbirlerine üstünlüklerinin belirlenmesi hedeflendi. Elde edilen veriler ile enfeksiyonu olan hastalarda; yüksek riskli grubun tanınmasını kolaylaştırmak amaçlandı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis'ine başvuran, enfeksiyonu olan 400 hasta bu çalışmaya prospektif olarak dahil edildi. Tüm hastalarda SIRS, qSOFA, MEDS, MEWS, CCI skorları ve pnömoni tanısı alan hastalarda bunlara ek olarak CURB-65 skoru hesaplandı. Acil serviste erken dönem (5 ve 14. gün) mortalitesini belirlemede MEDS ve qSOFA skorlarının benzer etkinlikte kullanılabileceği ve 28. gün mortalitesini öngörmede ise MEDS skorunun daha etkili olduğu bulundu. Pnömoni tanısı almış hastalarda da bu öneriler geçerli olmakla birlikte 5, 14 ve 28. gün mortalitesini tahminde CURB-65 skorunun da eşdeğer etkinlikte kullanılabileceği saptandı. Daha önce sepsisi tanımlamada kullanılan SIRS'ın mortaliteyi öngörme gücü ise daha düşük saptandı.tr_TR
dc.description.abstractSepsis; caused by community or hospital acquired infections, is an increasing situation that can cause mortality and morbidity. Despite the advances in treatment, %15-40 of the patients are still ended up with death. In this study, objective risk assessment scoring systems such as; SIRS, qSOFA, Mortality in Emergency Department Sepsis (MEDS), Modified Early Warning Score (MEWS), Charlson Comorbidity Index (CCI) and CURB-65 (developed for patients diagnosed with pneumonia) are used and it is aimed to determine the predictive value of the mortality rates and their superiority to each other. 400 patients who had admitted to the Uludag University Medical Faculty Emergency Department were included in this study. SIRS, qSOFA, MEDS, MEWS, CCI and CURB-65 (for pneumonia diagnosed patients) scores were evaluated. We found that; MEDS and qSOFA scores can be used in determining the early mortality in emergency department (5 th and 14 th day) with equivalently effectively. MEDS was found to be more effective is to predict the 28th day mortality. In addition to this, CURB-65 scoring system was found to be equivalently effective in predicting the 5, 14 and 28th day mortality in pneumonia diagnosed patients. SIRS, which is used for defining the sepsis before, was found to have a lower value in predicting mortality.en_US
dc.format.extentIII, 37 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAcil servistr_TR
dc.subjectSkorlama sistemleritr_TR
dc.subjectSepsistr_TR
dc.subjectqSOFAtr_TR
dc.subjectMEDStr_TR
dc.subjectEmergency departmenten_US
dc.subjectScoring systemsen_US
dc.titleAcil serviste toplum kökenli enfeksiyonu olan hastalarda sepsis I ve sepsis III kriterleri ile meds, mews ve curb-65 kriterlerinin prognostik kestirimlerinin değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeEvaluation of prognostic outcomes of sepsis 1, sepsis 3, meds, mews and curb-65 criteria in patients with community acquired i̇nfection in emergency departmenten_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
493350.pdf918.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons