Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4344
Title: Hentbole özgü belirlenmiş fizyolojik özelliklerinin performans ile olan ilişkisi
Other Titles: Relation of handball specific physiological properties with performance
Authors: Kurap, Gayyur
Doğan, Ayşegül
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: Hentbol
Sürat
Dikey sıçrama
Esneklik
El kavrama kuvveti
Kol kuvveti
Çabukluk
Dayanıklılık
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğan, A. (1995). Hentbole özgü belirlenmiş fizyolojik özelliklerinin performans ile olan ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Bu rsa bölgesinde liseler düzeyinde hentbol oynayan ve üç ayrı takımdan oluşan hentbolcülerin, 30 m. sürat, dikey sıçrama, esneklik, el kavrama kuvveti, bükülü kol kuvveti, çabukluk ve dayanıklılık parametrelerini müsabaka dönemi öncesi ile sonrasında karşılaştırdık. Takımların Bursa 'da oynanan liselerarası kız hentbol müsabakaları bitiminde il birinci liğindeki sıralamaları esas alınarak, bu parametrelerin takımların müsabaka dönemindeki performanslarına olan etkisini araştırdık. Çalışmamıza, 12 tanesi Bursa Atatürk Lisesi, 12 tanesi Bursa Özel İhsan Çizakça Lisesi ve 12 tanesi Bursa Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi hentbol takımlarında oynayan toplam 36 hentbolcü gönüllü olarak katıldı. Deneklerin yaş, boy ve kilo ölçümlerini aldık. Bunun yanısıra reaksiyon süratlerini ölçmek için 30 m. sürat, dikey sıçrama kuvvetlerini ölçmek için dikey sıçrama, eklemlerin hareketlilik düzeylerini belirlemek için esneklik, pençe kuvvetlerini ölçmek amacıyla el kavrama kuvveti, kol kuvvetlerini belirlemek için barda statik kol çekme, çabukluk özel liklerini saptamak amacıyla 5x10 m. çabukluk ve dayanıklılık düzeylerini belirlemek için de shuttle-run testlerini uyguladık. Elde ettiğimiz verileri " student t " testine göre istatistiksel olarak değerlendirdik. Bu testler sonucunda, Bursa şampiyonu olan takımın birinci ve ikinci ölçüm sonuçlarının karşılaştırılmasında, 30 m. sürat, dikey sıçrama, esneklik, bükülü kol kuvveti, 10x5 m. çabukluk ve dayanıklılık testlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir faklılık (p>0.05) bulamazken, el kavrama kuvvetinin müsabaka dönemi sonunda istatistiksel olarak (p<0.001) daha iyi değerlere sahip olduğunu saptadık.Sıralamada 5. olan takımın, birinci ve ikinci Ölçüm sonuçlarının karşılaştırılmasında, dikey sıçrama, esneklik, el kavrama kuvveti, 10x5 m. çabukluk ve barda statik kol çekme testlerinin istatistiksel değerlendirme sonucunda anlamlı bir farklılık bulamadık (p>0.05). Buna karşılık 30 m. sürat ve dayanıklılık testlerinin müsabaka dönemi öncesinden daha iyi değerlere sahip olduğunu saptadık (p<0.001). Sıralamada ikinci olan takımın birinci ve ikinci ölçüm sonuçlarının karşılaştırılmasında, 30 m. sürat, dikey sıçrama, esneklik, barda statik kol çekme, 10x5 m. çabukluk ve dayanıklılık testlerinin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). El kavrama kuvvetinin müsabaka dönemi sonunda daha iyi değerlere sahip olduğunu saptadık (pO-.OOl), Şampiyon takımla dereceye giremeyen takımın, müsabaka dönemi öncesi ölçüm sonuçlarının karşılaştırılmasında, 30 m. sürat, dikey sıçrama, esneklik ve dayanıklılık testlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmezken (p>0.05), el kavrama kuvveti, barda statik kol çekme ve 10x5 m. çabukluk testlerinde şampiyon takımın istatistiksel olarak daha iyi değerlere sahip olduğunu saptadık (p<0.001). Şampiyon takımla sıralamada ikinci olan lakımın, müsabaka dönemi Öncesi yapılan ölçüm sonuçlarının karşılaştırılmasında, parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Sıralamada ikinci olan takımla dereceye giremeyen takımın, müsabaka dönemi öncesi ölçüm sonuçlarının karşılaştırılmasında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamadık. 0.05). Müsabaka dönemi sonunda yapılan ölçüm sonuçlarının karşılaştırılmasında, şampiyon takımla dereceye giremeyen takım arasında, 30 m. sürat, esneklik ve barda statik kol çekme testlerinde anlamlı bir fark görülmezken (p>0.05), şampiyon takımın dikey sıçrama, el kavrama kuvveti, 10x5 m. çabukluk ve dayanıklılık testlerinde daha iyi değerlere sahip olduğunu bulduk (p<0.001). Şampiyon takımla ikinci olan takımın, müsabaka dönemi sonundaki ölçüm sonuçlarının karşılaştırılmasında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi (p>0.05). İkinci olan takımla dereceye giremeyen takımın, müsabaka dönemi sonunda yapılan ölçüm sonuçlarının karşılaştırılmasında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamadık (p>0.05).Sonuç olarak, ölçülen parametreler içinde el kavrama kuvveti, kol kuvveti, çabukluk, dikey sıçrama ve dayanıklılık özellikleri takımlar arasında farklılık göstermiştir. Diğer parametrelerin ölçümü için kullanılan testlerde takımlar arasında bir fark görülmemiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4344
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040417.pdf3.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons