Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4342
Title: Sıçan korpus striatumunda muskarinik reseptörlerin önden arkaya dağılımları: 3H-kinüklidinil benzilat bağlanmasının incelenmesi
Other Titles: Front to back distribution of muscarinic receptors in rat corpus striatum: Investigation of 3H-quinuclidinyl benzylate binding
Authors: Kıran, Burhan K.
Demiröz, Nezahat
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Farmakoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Corpus striatium
Quinuclidinyl benzilate
Reseptörler- muskarinik
Sıçanlar
Receptors-muscarinic
Rats
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demiröz, N. (1987). Sıçan korpus striatumunda muskarinik reseptörlerin önden arkaya dağılımları: 3H-kinüklidinil benzilat bağlanmasının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, sıçan korpus striatum dokusunda önden arkaya doğru seri halde alınmış kesitlerde muskarinik reseptörlerin miktarı ve bağlanma ö zelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 3 Çalışma radyoaktif kinüklidinil benzilat ( H-QNB ) kullanılarak 3 radyoligand bağlama yöntemi ile yapıldı. H-BJMB'nin muskarinik reseptörlere maksimum bağlanmasını saptamak için Scatchard grafiği kullanıldı. Scatchard analizinden belirlenen maksimum bağlanma değerleri kullanılarak tek tek kon santrasyon - yüzde bağlanma eğrileri çizildi. Bu eğrilerden her kesit için pD_ değerleri hesaplandı. Radyoaktif QNB, konsantrasyonuna bağlı olarak, incelenen korpus striatum dilimlerinde ve dokunun tamamında duyurulabilir tarzda bir bağlanma özelliği gösterdi. En yüksek bağlanma önden 2. kesitte elde edilirken, en dü şük bağlanma 5. kesitte gözlendi. 3. ve 4. kesitler arasında anlamlı bir fark görülmedi. Ayrıca, H-QWB pD" değerleri bakımından sonuçlar 1. kesitte diğer kesitlere göre anlamlı olarak daha düşük bulundu. Bu çalışmada, sıçan korpus striatumunda muskarinik reseptör dağılımının homojen olmadığı sonucuna varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4342
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000185.pdf
  Until 2099-12-31
1.11 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons