Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4341
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMeriç, Binnaz-
dc.contributor.authorYenginer, Vedat-
dc.date.accessioned2019-12-26T06:26:01Z-
dc.date.available2019-12-26T06:26:01Z-
dc.date.issued1999-09-15-
dc.identifier.citationYenginer, V. (1999). Astarlık kumaşların yapısal özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4341-
dc.description.abstractBu çalışmada, astarlık kumaşların yapısal özellikleriyle, üretim esnasında ve günlük kullanımda göstermiş olduktan dikiş performansları araştırılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında, astarlık kumaşların üretimlerinde kullanılan iplikler, örgü tipleri, astarlık kumaşların sağlaması gereken özellikler ile dikim sırasında dikkat edilmesi zorunlu olan ve dikiş performansına etki eden parametreler incelenmiştir. Tasarım aşamasında, uygulamada istenilen özellikleri sağlayabilecek astarlık kumaşlara ait, atkı ve çözgü iplik tipleri, sıklıkları ile astar dikimi için uygun dikiş ipliği, iğnesi ve dikiş tipi ile dikiş yoğunlukları araştırılmıştır. Numune astarlık kumaşların, bu parametreler ışığında dokunarak, beklenen özellikleri ne ölçüde karşılayabilecekleri, belirlenen çeşitli test metotlarıyla analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, astarlık kumaş tasarımı ve üretimi ile astar dikimine yönelik yorumlar yapılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the structural features of interlining fabrics and sewing performance have been searched in process as well as in daily usage. At the first stage of the study, the yarns which are used in production, weaving types, the features that fabric has to supply and the parameters which effect the sewing performance should be taken into consideration during sewing. At planning stage, weft and warp yarn types, picks and sewing yarn, suitable needle and sewing type were being inspected. All sample interlining fabrics were woven under above mentioned parameters. With the help of some known test methods, they were analysed how they could supply the expected features. According to the test results, comments were done regarding interlining fabric planning, production and sewing.en_US
dc.description.sponsorshipSönmez Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş.tr_TR
dc.description.sponsorshipGöznur Tekstil Ltd. Şti.tr_TR
dc.format.extentXII, 142 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectÇözgü yönlütr_TR
dc.subjectDikiş uzamasıtr_TR
dc.subjectAtkı yönlütr_TR
dc.subjectDikiş yoğunluğutr_TR
dc.subjectDikiş tipitr_TR
dc.subjectDikiş kaymasıtr_TR
dc.subjectKumaş kaymasıtr_TR
dc.subjectKumaş mukavemetitr_TR
dc.subjectDikiş mukavemetitr_TR
dc.subjectWarpwiseen_US
dc.subjectWeftwiseen_US
dc.subjectSeam densityen_US
dc.subjectSeam typeen_US
dc.subjectSeam slippageen_US
dc.subjectFabric slippageen_US
dc.subjectSeam strengthen_US
dc.subjectFabric strengthen_US
dc.subjectSeam strainen_US
dc.titleAstarlık kumaşların yapısal özelliklerinin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeAnalyzing the structural properties of interlining fabricsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084894.pdf6.66 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons