Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4341
Başlık: Astarlık kumaşların yapısal özelliklerinin incelenmesi
Diğer Başlıklar: Analyzing the structural properties of interlining fabrics
Yazarlar: Meriç, Binnaz
Yenginer, Vedat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Çözgü yönlü
Dikiş uzaması
Atkı yönlü
Dikiş yoğunluğu
Dikiş tipi
Dikiş kayması
Kumaş kayması
Kumaş mukavemeti
Dikiş mukavemeti
Warpwise
Weftwise
Seam density
Seam type
Seam slippage
Fabric slippage
Seam strength
Fabric strength
Seam strain
Yayın Tarihi: 15-Eyl-1999
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yenginer, V. (1999). Astarlık kumaşların yapısal özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, astarlık kumaşların yapısal özellikleriyle, üretim esnasında ve günlük kullanımda göstermiş olduktan dikiş performansları araştırılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında, astarlık kumaşların üretimlerinde kullanılan iplikler, örgü tipleri, astarlık kumaşların sağlaması gereken özellikler ile dikim sırasında dikkat edilmesi zorunlu olan ve dikiş performansına etki eden parametreler incelenmiştir. Tasarım aşamasında, uygulamada istenilen özellikleri sağlayabilecek astarlık kumaşlara ait, atkı ve çözgü iplik tipleri, sıklıkları ile astar dikimi için uygun dikiş ipliği, iğnesi ve dikiş tipi ile dikiş yoğunlukları araştırılmıştır. Numune astarlık kumaşların, bu parametreler ışığında dokunarak, beklenen özellikleri ne ölçüde karşılayabilecekleri, belirlenen çeşitli test metotlarıyla analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, astarlık kumaş tasarımı ve üretimi ile astar dikimine yönelik yorumlar yapılmıştır.
In this study, the structural features of interlining fabrics and sewing performance have been searched in process as well as in daily usage. At the first stage of the study, the yarns which are used in production, weaving types, the features that fabric has to supply and the parameters which effect the sewing performance should be taken into consideration during sewing. At planning stage, weft and warp yarn types, picks and sewing yarn, suitable needle and sewing type were being inspected. All sample interlining fabrics were woven under above mentioned parameters. With the help of some known test methods, they were analysed how they could supply the expected features. According to the test results, comments were done regarding interlining fabric planning, production and sewing.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4341
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
084894.pdf6.66 MBAdobe PDFGöster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons