Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4334
Title: Mikrolif polyester kumaşlarda U.V.(ultraviyole) absorblayıcı maddelerin uygulanması, etkilerinin incelenmesi
Other Titles: Examination of effects of UV absorber apply on polyester microfiber textiles
Authors: İskender, M. Abdülhalik
Parlamış, Haluk İsmail
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Deri neoplazmları
Fabrics
Skin neoplasms
Kumaşlar
Morötesi ışınlar
Poliester kumaşlar
Ultraviolet rays
Polyester fabrics
Issue Date: 17-Jun-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Parlamış, H. İ. (1999). Mikrolif polyester kumaşlarda U.V.(ultraviyole) absorblayıcı maddelerin uygulanması, etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Dünyada deri kanseri vakaları son yıllarda yükselme eğilimi göstermiştir. Bu çalışmada UV radyasyonuna karşı polyester mikrolif gibi tekstil materyallerinde UV absorblayıcılarının etkileri incelen miştir. UV geçirgenliği, doğal ve sentetik liflerden yapılmış dokuma kumaşlardan spektrofotometreler sayesinde hesaplanmıştır. Yapılan bu çalışmanın neticesinde, UV koruması, lif tipine, iplik ve kumaş konstrüksiyonuna, m2 ağırlığına, nem miktarına, gözenekli liğe, bitim işlemlerine ve kullanılan kimyasallara bağlı olduğu genel bir sonuç olarak ortaya çıkmıştır. Polyester mikrolif kumaşların UV korumasını iyileştirmek için, bu karakteristik özelliklerin geliştiril mesi ve UV absorblayıcı maddelerle muamele edilmesi gerekir. Bu şekilde oluşturulan iplikler hafif yazlık kumaşlarda bile optimum UV koruması verecektir.
The incidence of skin cancer has been rising for years in the world. In this study; the effects of UV absorber are examined on textiles such as polyester microfiber against UV radiation UV transmittance are determined by means of spectrophotometry on woven fabrics made of natural or shyntetic fibers. At the end of this study, a general conclusion is UV protection depends on fiber type, yarn and fabric construction, square weight, moisture content, porosity, finishing and ageing by use. To improve UV protection by polyester microfiber fabrics, a polyester microfiber yarn has been developed that is characterized and has been applied UV absorber by low ultraviolet transmittance. This yarn makes it possible to design light-weight summer fabrics offering optimum UV protection.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4334
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084871.pdf
  Until 2099-12-31
1.67 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons