Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4331
Title: Hıristiyan rahibelerin manastır hayatı (Karmelit Tarikatı örneği)
Other Titles: The monastic life of christian nuns (The case of Carmelites)
Authors: Tarakçı, Muhammet
Ceylanlar, Nagehan Zeynep
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Manastır
Manastır hayatı
Hristiyan rahibeler
Karmelitler
Monastery
Monastic life
Christian nuns
Carmelites
Issue Date: 1-Sep-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ceylanlar, N. Z. (2014). Hıristiyan rahibelerin manastır hayatı (Karmelit Tarikatı Örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada öncelikle Karmelit rahibelerinin manastır hayatı ele alınmıştır. Çalışmamızda günlük pratiklere, ibadete ve maneviyata ağırlık verilmiştir. Ayrıca kontemplatif tekniklere dayanan bu tür hayat tarzının her yönünden bahsedilmeye çalışılmıştır. Ana kaynak olarak Karmelit Tarikatının Kural’ı ve Nizamnamesi tercih edilmiştir. Kural ve Nizamname’de bulunan maddelere göre manastır yaşamı değerlendirilmiş ve rahibelere danışarak derinlemesine incelenmiştir. Araştırmamız esnasında deskriptif bir metot kullanılmıştır. Amacımız manastır hayatını olduğu gibi yansıtmaktır.. Araştırmacı bir süreliğine manastırda yaşamış ve bir rahibe adayını da yakından izleme imkanı yakalamıştır. Çalışmamızı manastırın içinde yürüttüğümüz için rahibelerin mahremiyetine de önem verilmiştir. Bu süreç boyunca manastırdaki günlük programa göre hareket edilmiş, sessizliğe önem verilmiş, zaman zaman da ibadetlere iştirak edilmiştir. Bu yüzden araştırma gözlemlerle ve kişisel deneyimle desteklenmiştir. Bu araştırmada ayrıca Azize Teresa’nın yenilediği geleneğin rolü hakkında bilgi bulunmaktadır.
First of all, this study examines the monastic life of Carmelites nuns. Mostly it focuses on daily religious practices, praying and spirituality. It also tries to mention about all the aspects of this type of life which is based on contemplative techniques. It is preferred to use Rule and Constitutions of the Carmelites Order as a main source. The monastic life was evaluated according to articles which are in the Constitutions and also was observed consulting to nuns. During the study a descriptive method was used. Its aim is to reflect the monastic life as it is. The researcher lived in a monastery for a period and had a opportunity to observe the postulant closely. As she took her study in the monastery, the privacy of nuns was also respected.Through this time it was behaved according to daily programme concerned of silence and sometimes participated in prayings. Therefore, the research is supported with observations and personal experience. The research also provides with some information about the role of the tradition which was renewed by Saint Teresa.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4331
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
380135.pdf12.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons