Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4330
Title: Stravinsky'nin müzikal stili ve viyolonsel-piyano için İtalyan süiti
Other Titles: Stravinsky's musical style and Italian suit for violoncello-piano
Authors: Göğüş, Gülay
Onaran, İdil
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Müzik Anasanat Dalı/Yaylı Çalgılar Sanat Dalı.
Keywords: Stravinsky
İtalyan Süit
Pulcinella Balesi
Stil viyolonsel
Pulcinella Ballet
Suite Italienne
Style
Violoncello
Issue Date: 19-Apr-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Onaran, İ. (2017). Stravinsky'nin müzikal stili ve viyolonsel-piyano için İtalyan süiti. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 20. yüzyılın en sıradışı ve yenilikçi kabul edilen bestecilerinden Igor Stravinsky'nin Pulcinella Balesi'nden viyolonsel ve piyano için uyarladığı İtalyan Süit adlı eserini konu alan bu çalışma, bestecinin hayatını, müzikal anlayışını, eserin baleden uyarlanış süreci ve müzikal formu ve seslendirilmesine yönelik çalışma önerilerinin bulunduğu bölümleri içermektedir. Eser, birçok uluslararası yarışmanın repertuvarına alınacak ölçüde dikkate değer olmasına rağmen ülkemizde neredeyse hiç seslendirilmemektedir. Her ne kadar orijinali viyolonsel ve piyano için yazılmamış olsa da, gerektirdiği teknik üstünlük ve müzikal olgunluk göze alındığında, İtalyan Süit 20. yüzyıl viyolonsel repertuvarının en önemli eserlerinden biri olarak kabul görmektedir. Bu çalışma ile ana materyali Pulcinella Balesi olan İtalyan Süit incelenip viyolonsel sanatçıları ve sanatçı adaylarının eseri ayrıntılı olarak tanımalarına ve seslendirmelerine yönelik bir kaynak oluşturulması, aynı zamanda konservatuvarlardaki ilgili öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından eğitim amaçlı bir kaynak olarak kullanılması hedeflenmektedir. Diğer yandan; özellikle eser üzerinde yapılan ilk araştırmalar sırasında hem yerli hem de yabancı kaynakların son derece yetersiz olduğunun görülmesi, önemli bir ihtiyacı karşılaması bakımından bu çalışmanın hazırlanmasında dikkate alınan sebeplerden biridir.
This work, which is about the piece called Italian Suit that Stravinsky- accepted one of the most extraordinary and innovative composers of 20th century -arranged for cello and piano from Pulcinella Ballet contains the parts of composer's life, his musical understanding, the process of arrangement from the ballet, its musical form and advices oriented performing. Although it's highly remarkable as much as it is taken to the repertoire of many international contests, the piece hardly ever been performed in our country. Even though its original form is not written for cello and piano, Italian Suit is accepted as one of the most important pieces of 20 th century cello repertoire from the point of view of technical excellence and musical maturity. Through this study, it's aimed to form a source oriented cellists and artist candidates knowing the piece in details and performing it by analyzing the main material "Pulcinella Ballet" and the piece involved "Italian Suit", and it is also aimed that it will be used as a source about performing of the work by Professors and students in conservatories by the way of education. On the other hand, especially during the first studies on the piece, seeing that both national and foreign sources are extremely insufficient is one of the reasons taken into consideration in preparation of this work with regard to addressing an important need.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4330
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
491254.pdf4.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons