Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4313
Title: Küçük ölçekli süt sığırı işletmelerinin toplu büyük işletmeler biçiminde modellenmesine yönelik bir araştırma
Other Titles: A research on re-modelling of small-scale dairy cattle farm as large-scale collective farm
Authors: Şimşek, Ercan
Uğuz, Seyit
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Hayvancılık
Grup tarım
Kooperatif
Süt ve besi sığırcılığı
Dairy farming
Group farming
Agriculture
Issue Date: 8-Aug-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uğuz, S. (2017). Küçük ölçekli süt sığırı işletmelerinin toplu büyük işletmeler biçiminde modellenmesine yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Ülkemiz hayvan varlığı açısından Dünya'da önemli bir yere sahip olsa da, tarımsal üretim açısından bakıldığında hayvansal üretimin payı oldukça düşüktür. Türkiye'de artan nüfus her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de hayvancılığın geliştirilmesini gerekli kılmıştır. Ülkemizde hayvancılık sektöründe en büyük sorunlardan birisi çok fazla küçük işletmelerin bulunmasıdır. Küçük işletmeler, üretim maliyetlerinin yüksekliği, verim ve kalite yetersizliği nedeniyle büyük işletmelerle rekabet edebilecek düzeyde değillerdir. Kırsal alanda bulunan işletmelerin büyük bir kısmı üreticilerin kendi imkânları dâhilinde 5-10 baş, 10-50 baş gibi küçük ölçekte inşa edilerek kullanılmaktadır. Bu işletmeler incelendiğinde üretimin ekonomik bilinç ve bilimsellikten yoksun olarak yürütüldüğü gözlemlenmektedir. Tarım sektöründe kırsal alandaki büyük ve küçük ölçekli üreticilerin piyasadaki ekonomik dengesini sağlamak, küçük üreticilerin rekabet gücünü artırmak, kırsal alandaki iş gücünü geliştirmek, çevreyi ve küçük işletmeleri korumak amacıyla rekabet gücü olmayan, kırsal desteklerden faydalanamayan küçük işletmeleri bir araya getirerek Kooperatif ya da grup tarım işletme modeli ile süt ve besi sığırcılığı işletmelerinin kurulması amaçlanmaktadır. Bu çalışma kapsamında, bu tür bir işletmenin kurulmasına yönelik yapılacak çalışmalara ışık tutmak ve kırsal alandaki küçük ölçekli işletmecilerin üretim gücü ve sermayesini artırmak amacıyla örnek süt sığırı işletmesi modellerinin geliştirilmesi ve tasarımının yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu işletme modellerinin üreticilere sağlayacağı sosyo- ekonomik faydalar da analiz edilecektir.
Animal existence of Turkey has a significant value in the world but the share of animal production is very low when we look at agricultural production in our country. Increasing population in Turkey necessitated the development of animal husbandry in the agricultural sector as well as in every sector. One of the biggest problems in the livestock sector in our country is that there are too many small businesses. Small enterprises are not at a level where they can compete with large enterprises due to high production costs, inefficiency and poor quality. Most of the businesses located in the rural area are built by the producers within their own possibilities at a small scale such as 5-10 or 10-50 head. When these enterprises are examined, it is observed that production is carried out without economic consciousness and scientific experiences. It is aimed to establish a cooperative or group farming enterprise model for small farms that do not benefit from rural subsidies in the agricultural sector, to increase the competitiveness of small producers, to improve the rural work force, to protect the environment and small businesses. The aim of this study is to develop and design a sample group dairy farming model in order to increase the production capacity and capital of small-scale enterprises in rural areas. In addition, the socio-economic benefits of this model will provide to the producers will be analysed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4313
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497186.pdf5.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons