Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4306
Title: Binalarda farklı etmenler altında yöne bağlı optimum yalıtım kalınlığının belirlenmesi ve Bursa uygulaması
Other Titles: Determination of the optimum insulation thickness under various factors depending on the wall orientation for a model building in Bursa
Authors: Karagöz, İrfan
Arslan, Erhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Termodinamik Anabilim Dalı.
Keywords: Optimum yalıtım kalınlığı
Soğutma iletim yükü
Solar radyasyon
Maliyet analizi
CFD analizi
Optimum insulation thickness
Cooling transmission load
Solar radiation
Cost analysis
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslan, E. (2017). Binalarda farklı etmenler altında yöne bağlı optimum yalıtım kalınlığının belirlenmesi ve Bursa uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Son yıllarda alternatif ve yenilenebilir enerji kaynakları elzem hale gelmekte ve bu doğrultuda kullanımı artmaktadır. Bu tür enerji kaynakları kullanılırken elde edilecek enerji tasarrufu da değerlendirilmektedir. Son dönemlerde ülkemizde enerji tasarrufu için yalıtım yasal zorunluluk hale gelmiş ve bu doğrultuda çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmadaki ana amaç sıcak bir iklimdeki yapının soğutma gerekliliğine göre optimum yalıtım kalınlığını belirlemektir. Bursa'da yaz dönemi esnasında farklı duvar yönleri değerlendirilmiştir. Tüm duvar yönlerindeki optimum yalıtım kalınlığı için öncelikle toplam solar radyasyon, soğutma iletim yükü ve sonrasında maliyet analizi hesaplanarak bulunmuştur. Bunların yanı sıra bina için gerekli ısı yalıtım malzemelerinin hacimleri, kalınlıkları, ısıl iletkenlikleri, ısı iletim dirençleri ve maliyetleri de göz önünde tutulmuştur. Binanın bulunduğu konum değerlendirilerek minimum maliyet ile maksimum verim için hangi yalıtım malzemesinin kullanılacağı, bu yalıtım malzemesinin özelliklerinin ne olması gerektiği belirlenmiştir. Ayrıca bir oda içi modellenerek CFD analizi yapılmış; oda içi ısıl konfor üzerinde yön ve yalıtım kalınlığının etkileri incelenmiştir.
In recent years, alternative and renewable energy sources have become essential and their use in this direction is increasing. When these energy sources are used, energy saving is also assessed. Recently, insulation has become a legal requirement for energy saving in our country and in this direction some work is being done. The main objective of this work is to determine the optimum insulation thickness according to the cooling requirement of a building in a hot climate. During the summer period different wall directions has been evaluated in Bursa. For the optimum insulation thickness in all wall directions, firstly total solar radiation, cooling transmission load and then cost analysis are calculated. In addition to these, the volumes, thicknesses, thermal conductivities, heat transfer resistances and costs of the thermal insulation materials are also considered. Depending on the location of the building, insulation material which should be used for minimum cost and maximum efficiency and the required properties of this insulation material have been determined. Also, a room was modeled and CFD analysis was performed. The effects of direction and insulation thickness for thermal comfort in the modeled room were investigated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4306
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497184.pdf2.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons