Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4294
Title: Kaynaklı twıp çeliklerinde mikroyapı ve mekanik özellikler arasındaki ilişkilerin araştırılması
Other Titles: The investigation of the relations between microstructure and mechanical properties of welded twip steels
Authors: Bayram, Ali
Tutar, Mümin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: TWIP çelikleri
Mekanik ikizlenme
Elektrik direnç nokta kaynağı
Mekanik özellikler
Mikroyapı
TWIP steels
Mechanical twinning
Resistance spot welding
Mechanical properties
Microstructure
Issue Date: 9-Aug-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tutar, M. (2017). Kaynaklı twıp çeliklerinde mikroyapı ve mekanik özellikler arasındaki ilişkilerin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Son zamanlarda otomotiv sektörü için iki temel amaç; hafifletme ve yolcu/sürücü güvenliğinin arttırılmasıdır. Bu taleplerin karşılanması için, yüksek dayanımlı ve üretim yöntemlerine uygun malzemeler üzerindeki çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. TWIP çelikleri, üstün dayanım ve süneklik özellikleri ile son dönemde çalışmaların hızla arttığı ultra yüksek dayanımlı çelikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün için pahalı olan TWIP çeliklerinin ilerleyen yıllarda otomotiv sektöründe kullanım alanı bulacağı düşünülmektedir. Elektrik direnç nokta kaynağının da otomobil üretiminde en çok kullanılan üretim yöntemi olduğu dikkate alındığında, TWIP çeliklerinin kaynak edilebilirliği önemli hale gelmektedir. Bu çalışma kapsamında, literatürde önemli bir eksik olarak görülen ve otomotiv firmalarının merak ve talep ettiği bir konu olan TWIP çeliğinin elektrik direnç nokta kaynağı ile birleştirilmesi incelenmiştir. Otomotiv sanayinde sacların, önce şekillendirme görmesinden dolayı farklı deformasyon oranlarında haddelenen TWIP saclarının elektrik direnç nokta kaynağındaki kaynak parametreleri optimize edilmiş ve tekil parametrelerin mikroyapı ve mekanik özellikler üzerine etkisi araştırılmıştır.
Recently, two primary objectives of the automotive industry are weight reduction and improvement of passenger safety. To fulfil these requirements, efforts about high strength materials with suitability for production methods are continuing intensely. TWIP steels, with extreme strength and ductility, is a steel group which number studies are increasing about. However, TWIP steels are expensive today, it is expected that TWIP steels will be used in the automotive industry within the next years. So, weldability of TWIP steels, considering that mostly used joining method in automobile production as resistance spot welding, is getting more important. In this thesis, as an important lack of knowledge in the literature and as a subject that automotive industry needs to know, welding of TWIP steel using RSW is investigated. RSW parameters of cold rolled TWIP steels were optimized and effects of individual parameters on microstructural and mechanical properties were evaluated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4294
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497182.pdf24.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons