Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4284
Title: Osmanlı Döneminden günümüze kadar Arapça'nın Bosna-Hersek ve Sancak Bölgesi'ndeki varlığı ve durumu
Other Titles: The presence and position of the Arabic language in Bosnia and Herzegovina and the Sanjak Region from the Ottoman Period to the present day
Authors: Güler, İsmail
Pepiç, Nesip
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
Keywords: Arapça
Bosna-Hersek
Sancak bölgesi
İslâm
Medrese
Temel İslâm ilimleri
Arabic
Bosnia-Herzegovina
Sanjak region
Islam
Madrasa
Basic Islamic sciences
Issue Date: 26-Sep-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pepiç, N. (2014). Osmanlı Döneminden günümüze kadar Arapça'nın Bosna-Hersek ve Sancak Bölgesi'ndeki varlığı ve durumu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İslâm dini nereye gittiyse, oraya kaynak dili olan Arapça da gitmiştir. Osmanlılar da nereye gittilerse, orada medreseler kurulmuştur. Medreseler nerede kurulduysa, orada temel İslâm ilimleri okutulmuştur. Temel İslâm ilimleri nerede okutulduysa da orada Arapça öğretilmiştir. Çünkü temel İslam ilimleri ulaşılması gereken bir amaç ise Arapça bizi bu amaca ulaştıran olmazsa olmaz bir araçtır. Bosna-Hersek ve Sancak Bölgesi topraklarında ilk Osmanlı medresesinin 1505-1512 yılları arasında kurulduğunu ve Arapça'nın o zamandan bu yana bölgede çeşitli örgün eğitim kurumlarında okutulduğunu göz önünde bulundurursak Arapça'nın söz konusu topraklardaki varlığının beş asrı aşkın uzun bir tarihî geçmişe sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu araştırmanın amacı da Osmanlı döneminden günümüze kadar Arapça'nın örgün eğitim sistemi çerçevesinde Bosna-Hersek ve Sancak Bölgesi'ndeki varlığını ve durumunu ortaya koymak ve bu alanda eser yazmış Boşnakları anahatlarıyla tanıtmakır.
With the spread of Islam Arabic language also spread all over the world. Ottomans built madrasas, which teach basic Islamic Sciences, in every part of their territory. Together with basic Islamic Sciences Arabic was also taught as a main part of curriculum of madrasas'. Because Arabic was accepted as the main instrument to acquire basic Islamic Sciences. The first Ottoman Madrasa in Bosnia- Herzegovina and Sanjak established between 1505-1512. Since then to the present day the Arabic was taught in Bosnian Madrasas. That is to say, Arabic has a history of more than five centuries in Bosnia-Herzegovina and Sanjak. The main goal of this research is to study the presence and the status of Arabic in Bosnia- Herzegovina and Sanjak from Ottoman Empire to today in formal educational institutions and to find out Bosniak scholars who wrote and contributed on Arabic.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4284
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
380132.pdf1.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons