Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4283
Title: Doğal gazın sıvılaştırılması ve depolanmasının optimizasyonu
Other Titles: Optimization of liqufiction and storing process of natural gas
Authors: Yamankaradeniz, Recep
Ünlü, Kürşat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Sıvılaştırılmış doğal gaz
Depolama
Liquified natural gas(LNG)
Storing
Issue Date: 29-Jul-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ünlü, K. (1999). Doğal gazın sıvılaştırılması ve depolanmasının optimizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Dünyamızdaki teknolojik gelişmelerin ve hızla artan nüfusun sonucuna paralel olarak enerji tüketimi de sürekli artmaktadır. Artan enerji tüketimi ülke ekonomilerinin giderlerini oldukça arttırdığı gibi çevre kirliliği problemlerini de beraberinde getirmektedir. Bu açıdan enerjinin hem daha verimli kullanılması hem de çevre açısından negatif etki yaratmayacak çeşitlerinin irdelenmesi gerekmektedir. Kömür ve petrol kullanımının çevreye verdiği zararla ilgili kaygılar, doğal gaz rezervlerinin kavranmasıyla, doğal gaz kullanımım arttıran yeni teknolojilerle azalmıştır. Doğal gaz; verimliliği, boru hatlarıyla veya sıvılaştırılmış halde tankerlerle taşınması ve akabinde tüketim yerine kadar ulaştırılması avantajlarının yam sıra, temiz bir yakıt olması bakımından çevre kirliliğini azaltmada çok önemli bir enerji kaynağıdır. Bu çalışmada; günümüzün önemli bir enerji kaynağı olan doğal gazın sıvılaştırılması ve depolanması incelenmiştir. Sıvılaştırılan doğal gazın hacmi küçülmekte, kolaylıkla depolanabilmektedir. Bu sayede boru hattı ile taşımanın mümkün olmadığı, özellikle deniz aşın ülkelere rahatlıkla ulaştırılabilmektedir.
Energy consumption, parallel to consequences of the technological developments and rapid increase of population is continuously increasing in the world. Increased energy cosumption increase the national expenditures fairly and it leads to environmental pollution. For this reason it is necessary to consider using energy more productively and its varieties which will not effect the environment negatively. Using coal and petroleum leads to environmental demages and this fact causes worries. But now this worries have been decreased by comprehending natural gas reserves and new technolgies which increases using natural gas. Natural gas is a very important energy source for many reasons such as productivity. Also it can be transported by pipe lines and as liquified by containers and it is possible to convey it to the consumption site. Besides these advantage, natural gas is a clean fuel and this aspect of it help to decrease environmental pollution. In this study we investigated liquifiction and storing processes of natural gas which is an important energy source of nowadays. If the natural gas liquified then its volume decreases therefore it can be stored easily in this condition. When it's not possible to convey it by pipe line, by the liquifiction process it can be transported especially overseas countries.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4283
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084891.pdf
  Until 2099-12-31
5.95 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons