Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4282
Title: Mutfak tipi bir mikrodalga fırının mikroişlemci ile kontrolü
Other Titles: Controlling of a microwave oven by a microprocessor
Authors: Oktay, Ali
Tığlı, İ. Celaletin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Anabilim Dalı.
Keywords: Elektromanyetik dalgalar
Microwave oven
Electromagnetic waves
Mikrodalga fırın
Mikroişlemciler
Microprocessors
Issue Date: 3-May-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tığlı, İ. C. (1999). Mutfak tipi bir mikrodalga fırının mikroişlemci ile kontrolü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada mutfak tipi bir mikrodalga fırının gücü mikroişlemci ile kontrol edilmiştir. Sistem, program ve donanım olmak üzere iki temel kısımdan oluşmaktadır. Bu sistemi gerçekleştirmek için Z-80 mikroişlemcisi kullanılmıştır. Sistemi gerçekleştirmede ve bu çalışmanın sonuçlandırılmasında öncelikle, günümüzde kullanılmakta olan ev tipi mikrodalga fırınların yapıları, fonksiyonları ve özellikleri araştırılmış, bu bilgilerin ışığında uygun bir model seçildikten sonra bu modele yeni bazı özellikler de eklenerek tasarlanacak sistem modeli belirlenmiştir. Bu modelin belirlenmesinde bazı ölçüler dikkate alınmıştır; sistemin ekonomik olması, kullanılmasının kolay ve anlaşılır olması, güvenli olması (kullanırken tehlikeden uzak olması ve hatasız çalışması), donanımın olabildiğince az yer kaplaması (aslında mikroişlemci ile değil de mikrokontrolcüler ile gerçekleştirilse idi donanım çok daha az yer kaplardı), bunlardan bazılarıdır. Bundan sonra önceden belirlenen özellikleri sağlayacak şekilde sistemin kontrol kısmının donanımı tasarlanmış ve öncelikle bord üzerine kurulmuştur. Sonraki aşamada bu donanımı çalıştıracak kontrol ve monitör programı yazılmıştır. Programın yazılmasında ve hatalarının elimine edilmesinde bir çok problem çıkmış ve bu problemler simülasyonda (bilgisayar ortamında) giderilmiştir. Bu program Eprom'a kaydedilerek kurulmuş olan donanım çalıştırılmış ve belirlenen bütün fonksiyonların hatasız çalıştığı gözlenmiştir. Sistem bu şekilde gerçeklendikten sonra ayrıca baskı devresi de (bilgisayar ortamında, Bordmaker ile) çizilmiştir. Burada tasarlanan ve gerçeklenen yalnız kontrol kısmıdır; Devre, kullanıcı tarafından verilen güç ve süre değerlerini kullanarak tetikleme darbeleri üretmektedir. Sistemde 24 saatlik bir zaman peryodu için üç seri program yapılabilmektedir. Kullanıcı, her pişirme-ıstma programı için %güç oranını (0;10;20...;100) ve pişirme süresini (saat/Dk./Sn.) tuş takımını kullanarak girer ayrıca bu değerleri girmeden önce gerçek zamanı da girmesi gerekir. Bu değerler sistemde RAM'a yazılır ve çalışma komutu verildikten sonra dikkate alınır ve değerlendirilir. Kullanıcının sağlıklı program yapabilmesi için ve program ve donanımdaki olabilecek arızaları kolaylıkla bulabilmek için sistemde 4 haneli bir görüntü birimi (Display) ve 17 led vardır. Sistem başlangıçta ve çalışırken kendisini test eder, beklenmeyen değerler verildiğinde veya arıza durumunda ledler ile ikaz verilir ayrıca ledin flaş sayısına bağlı olarak hatalı değer veya arızanın türü de tesbit edilebilir.
The microwave ovens which are used at home in the kitchen have been examined carefully to complete this study. Here we need to learn the answers of some questions about it; for example: What are the features of it?, what can it do? how to use it?, what are the microwave ovens like? what does it consist in? After having these answers, it has been decided how to do it. If we produce something, generally we want them to be economical, little,(probably slight), safe and easy to use. Because of that, I have also considered these factors. After that We have tried to produce the system which has the features above. First of all, the control circuit has been established on the bord with some leds and display and a matrix keyboard. After that, a programme which has worked the control circuit, must has been written. This programme with a monitor programme has been written for this system. But this programme had many mistakes, so It has cleaned from the mistakes by a word processor. The programme has been recorded into the 8K EPROM, I have tried to work these two parts of the system (the circuit and the programme) by adding a power supply. And it has.worked. This control system, produces the trigger puis for a driver circuit with thrystor or triac or transistor. The user can enter the values of the programme to the system (into the RAM),by using the keyboard In this system, it can be done three series coocing-warming programme for a periode of 24 hours. For each cooking-warming programme, the user can determine a proportion of the power like 0%,10 %, 20%,..100%( not such as 15%, 38%.etc) and cooking time (hour/minute/second). In addition, the real time of the system must be already determined before the operation values. When These values are recorded into the RAM of the system and then the system works finally, they were used by this system. In this system, it is easy to make a cooking programme because of its display with 4 digits and 17 leds which shows the programming values and time At the begining of an operation, the system tries its component (display,RAM, keyboard, leds, etc.) itself. If the system has a problem, it will be shown by its leds that can also show where the failure is.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4282
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084887.pdf
  Until 2099-12-31
2.66 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons