Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4271
Title: İnfraklaviküler brakiyal pleksus blokajı ve alkalinize bupivakain
Other Titles: Infraclavicular brachial plexus blockage and alkalinized bupivacaine
Authors: Özkan, Uğur
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Analjezi
Analgesia
Periferik sinirler
El
Bupivakain
Bupivacaine
Brachial plexus
Hand
Brakiyal pleksus
Peripheral nerves
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkan, U. (1995). Koroner arter bypass greftleme cerrahisinde uzak iskemik önkoşullamanın perioperatif kardiyak ve renal fonksiyonlar üzerine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada, alkalinize bupivakainin, analjezi başlama ve devam süresine etkisini araştırdık. Acil ya da elektif amaçla el cerrahisi uygulanacak 50 hasta iki grup halinde çalışmaya alındı. Bütün olgulara infraklaviküler teknikle ve periferik sinir stimülatörü kullanılarak, brakiyal pleksus blokajı uygulandı. Birinci gruba 2 mg/kg % 0.25 bupivakain (pH: 6.6), ikinci. gruba 2 mg/kg her 15 cc için 0.1 mi bikarbonat eklenmiş % 0.25 bupivakain (pH: 7.4) verildi. Gruplara ait analjezi başlama ve devam süreleri saptanarak karşılaştırıldı. İkinci grupta etkinin daha çabuk başladığı ve daha uzun süreli olduğu görüldü. Bu sonuçlara göre alkalinize bupivakain ile lokal anestezik etki, daha erken başlamakta ve daha uzun sürmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4271
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040405.pdf
  Until 2099-12-31
1.99 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons