Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4270
Title: Multipl sklerozlu hastalarda T lenfosit altgruplarının araştırılması
Other Titles: Investigation of T lymphocyte subgroups in patients with multiple sclerosis
Authors: Tatlıkazan, Ömür
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Merkez sinir sistemi
Central nervous system
Multipl skleroz
Multiple sclerosis
T lenfositleri
T lymphocytes
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tatlıkazan, Ö. (1995). Multipl sklerozlu hastalarda T lenfosit altgruplarının araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Multipl Skleroz santral sinir sisteminin etyolojisi bilinmeyen kronik inflamatuar demiyelinizan bir hastalığıdır. Yapılan çalışmalar MS'in SSS'ni hedefleyen periferik immün sistemin dengesinin bozulması ile giden otoimmün bir hastalık olduğunu düşündürmektedir. MS aktif ve inaktif dönemlerle seyreden kliniği ile klinisyeni prognoz tayini ve tedaviyi yönlendirme açısından zorlamaktadır. İmmün dengeyi yansıtan periferik kan CD3+, CD8+, CD4+, ve T lenfosit aktivasyonunu yansıtan CD25* T hücrelerin MS hastalarındaki değişimlerini değerlendirmek amacı ile bu çalışma yapıldı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı tarafından takip edilen 28 MS hastasından alınan periferik kan örneklerinde lenfosit alt gruptan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Laboratuarında çalışıldı. Sonuçta MS hastalarında CD4+ ve CD8+ T hücre oranlarının düştüğü, progresif MS ve remisyonda CD4+ T hücre oranlan düşerken, atak grubunda değişmediği, CD8+ T hücre oranlarının atakta belirgin olmak üzere tüm çalışma gruplarında düştüğü, CD8+ T hücre oranının atakta remisyona göre anlamlı38 azalma olduğu ve progresif MS grubu ile fark göstermediği, CD4+/CD8+ oranının yalnızca atak grubunda artmış olduğu saptandı. MS hastalarında lenfosit alt gruplarının seri takibinin özellikle CD8+ T lenfosit ve CD4+/CD8+ oranlarının hastalık seyrini takipte yol gösterici olabileceği görüşüne varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4270
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040403.pdf
  Until 2099-12-31
1.96 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons