Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4260
Title: Tekstil terbiye atık sularının dekolorizasyonunda H2O2 ve H2O2/demir iyon katalist çözeltilerinin incelenmesi
Other Titles: Examining H2O2 and H2O2/iron ion which are catalyst solutions in decolorization of textile waste waters
Authors: Aniş, Pervin
Kutluca, Uğur
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Atık su
Dyestuffs
Boyar maddeler
Waste water
Endüstriyel atık su
Tekstil sektörü
Çevre kirleticiler
Industrial waste water
Textile sector
Environmental pollutants
Issue Date: 18-Mar-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kutluca, U. (1999). Tekstil terbiye atık sularının dekolorizasyonunda H2O2 ve H2O2/demir iyon katalist çözeltilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde çevre kirliliği ciddi boyutlara ulaşmıştır. Tekstil sektöründe çevreyi kirleten en önemli kısım, boya - baskı - apre işletmeleridir. Boyahanelerden çevreye verilen atıksulardan renklendiricilerin uzaklaştırılması, tekstil sektörünün en önemli problemlerindendir. Tekstil atıksulardan renklendiricilerin uzaklaştırılması için birçok yöntem kullanılmaktadır. Ancak atıksulardan boyarmaddelerin uzaklaştırılması için hidrojenperoksit kullanılması pek yaygın değildir. Bu çalışmada, boyahane atıksularda bulunan çevreyi kirletici maddeler hakkında kısa bilgiler verilmiş ve renklendiricilerin dekolorizasyonu için kullanılan metotlar tanıtılmıştır. Bu metotlardan biri olan hidrojenperoksit kullanılarak tekstil atıksularının dekolorizasyonu ile ilgili deneysel çalışmalar yapılıp elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.
Nowadays, environmental pollution has reached serious dimensions. Also in textile sector dyeing - printing - finishing departments have the majority in pollution. Removing color from dyehouse waste waters is the main problem of the textile sector. A lot of methods are being used to remove color from textile waste waters. But using hydrogen peroxide for this process is not so common. In this study, short information about the pollutants in effluent of textile sector are given, and methods of decolorization of dye are introduced. The experimental results of using hydrogen peroxide in decolorization of textile waste waters, which is one of these methods, is evaluated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4260
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084867.pdf
  Until 2099-12-31
5.47 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons