Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4256
Title: Dokuma makinalarında elektronik çözgü salma mekanizmalarının matematiksel analizi
Other Titles: Analysing the electronic let-off motions in weaving machine mathematically
Authors: Eren, Recep
Özkan, Gülcan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Çözgü
Çözgü gerilimi
Çözgü devendi
Dokuma makinası
Elektronik çözgü salma mekanizması
Warp
Warp beam
Warp tension
Weaving machine
Electronic let-off motion
Issue Date: 19-Aug-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkan, G. (1999). Dokuma makinalarında elektronik çözgü salma mekanizmalarının matematiksel analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, dokuma makinalarında elektronik çözgü salma mekanizmalarının matematiksel analizi amaçlanmıştır. Günümüzde artan dokuma makinası hızları ile birlikte mekanik sistemler yerini elektronik sistemlere bırakmıştır. Ancak prensipte bir farklılık olmamıştır. Mekanik sistemlerde olduğu gibi elektronik sistemler de ölçüm yeri olarak arka köprüyü kullanmıştır. Tezin ilk kısmanda, çözgü salma mekanizmaları gelişim süreci gözönüne alınarak incelenmiştir. Bir sonraki bölümde elektronik çözgü salma mekanizması için çözgü gerginliğinin istenen değerine geçişi ve dokuma süresince davranışı Borland C 5.02 bilgisayar programlama dilinde yazılan bir programla gözlenmiştir. Son bölümde bilgisayar programının çalıştırılmasından elde edilen sonuçlar sunulmuştur ve değerlendirilmiştir.
In this work, it is aimed at analysing the electronic let-off motions in weaving mathematically. Electronic let-off motions are employed in weaving machines today in place of mechanical ones with increasing production rates. However, the principle of operation of let-off motions remains the same. Measurement of warp tension is done on the back-rest in electronic let-off motions, too. In the first part of the thesis, development period of let-off motions is reviewed. In the following chapter, the transition and steady state behaviour of warp tension are obtained by using a computer program written in Borland C 5.02 programming language. In the final part, the results are presented and then discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4256
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084876.pdf
  Until 2099-12-31
3.1 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons