Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4251
Title: Çeşitli yetiştirme kaplarının ve sıcaklıkların Orius laevigatus' un yumurtlaması üzerine etkisi
Other Titles: Effects of various rearing containers and temperatures on the oviposition of Orius laevigatus
Authors: Gençer, Nimet Sema
Ormanoğlu, Nesrin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.
Keywords: Biyolojik mücadele
Yetiştirme yöntemi
Orius spp.
Predatör
Yumurtlama
Biological control
Rearing methods
Predator
Oviposition
Issue Date: 10-Jan-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ormanoğlu, N. (2018). Çeşitli yetiştirme kaplarının ve sıcaklıkların Orius laevigatus' un yumurtlaması üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Doğal düşman popülasyonunun çoğaltılması laboratuvar koşullarında kitle üretim çalışmalarıyla yapılmaktadır. Bir yetiştirme programında dişi bireyden beklenen en önemli özellik maksimum yumurta üretimidir ve bunu uygun besleme, yumurta bırakma yeri ve yumurta bırakma zamanı arttırmaktadır. Böceklerin biyolojisi çeşitli çevresel faktörlerden etkilenir ve sıcaklık bu abiyotik faktörlerin en önemlilerinden biridir. Ayrıca kitle üretim sistemlerinde doğal düşmanın yetiştirilmesinde kullanılan kapların çeşidi, boyutu gibi özelliklerde üreme ve gelişmeyi etkileyen faktörler arasındadır. Biyolojik kontrol mücadele programlarında yaprak bitleri, akarlar, beyaz sinekler gibi zararlıların mücadelesinde kullanılan avcı böcek Orius laevigatus Fieber (Hemiptera: Anthocoridae)' un yumurtlaması üzerine farklı sıcaklık ve kapların etkisi araştırılmıştır. Denemeler 25 ve 35 °C sıcaklık, %65±5 orantılı nem ve 16: 8(A: K) uzun gün aydınlatmalı koşullarda, iklim odalarında yürütülmüştür. Avcı böceğin yetiştirilmesinde, 300 cm³ cam kavanoz, 500 cm³ şeffaf plastik bardak ve 65 cm³ şeffaf küçük plastik kaplar kullanılmıştır. Beslenme ihtiyacı ise Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) ve Artemia sp. (Branchiopoda; Artemiidae) kistlerini içeren besin karışımı temin edilerek karşılanmıştır. Dişi böceğin yumurtlaması için ise fasulye (Phaseolus vulgaris L.) bitkisinin yaprakları kullanılmıştır. Denemede elde edilen sonuçlara göre, Orius laevigatus'un 25 °C' de ki ovipozisyon süresi 2- 16 gün arasında değişiklik göstermiştir. Cam kavanozda (300 cm³) dişi başına düşen ortalama yumurta sayısı 27,1 (min 9- max 118) iken şeffaf plastik bardakta (500 cm³ ) 30,4 (min 0-max 89), küçük plastik kaplarda (65 cm³ ) ise 20,6 (min 0-max 43) olmuştur. Bununla birlikte 35 °C' de ovipozisyon süresi 2 ile 8 gün arasında sürmüş, dişi başına ortalama yumurta sayısı cam kavanozda 12 (min 0-max 30), plastik bardakta 7,1 ( min 0-max 32), küçük plastik kapta ise 3,7 (min 0-max 16) olmuştur. O. laevigatus için 25 °C sıcaklığın yumurtlama için daha uygun olduğu anlaşılmaktadır. O. laevigatus için farklı yetiştirme kapları kullanımının avcı böceğin yumurtlaması üzerine istatistiksel açıdan önemli bir fark oluşturmadığını göstermiştir. Ancak sonuçlar arasında ki oransal fark dikkate alındığında kaplardaki hacim farklılığının yumurtlamayı etkilediği gözlenmiştir. Dişinin küçük kaplarda düşük sayıda yumurta bıraktığı anlaşılmıştır. Elde edilen veriler göz önünde bulundurulduğunda, O. laevigatus' un kitle üretim çalışmalarında sıcaklığın ve kullanılan yetiştirme kaplarının hacimlerinin dikkate alınması önerilmektedir.
Enhancing the population of natural enemies is done with mass production under laboratory condition. In a mass production program, high oviposition is the most important characteristic for a female, which can be increased with proper diet, oviposition site and oviposition time. Biology of the insects is affected by many abiotic factors, and temperature is one of the most important factors among them. Moreover, shape and size of the containers, which are used for natural enemy production in mass production systems, have effect on reproduction and development. Effects of different temperatures and containers on ovipositioning of Orius laevigatus Fieber, a predator bug used against aphids, spider mites and white flies etc., were investigated. Trials were conducted in a climate chamber at both 25 and 35 °C temperatures, %65±5 Rh and 16: 8 (L: D) photoperiod. For the production of the predator, 300 cm³ glass jar, 500 cm³ clear PE cup and 65cm³ small plastic container were used. Diet of the predator contained mixture of Ephestia kuehniella and Artemia sp. cysts. Leaves of the common bean (Phaseolus vulgaris) were used for oviposition site. According to the results obtained from the experiment, the duration of oviposition of Orius laevigatus at 25 ° C varied between 2 and 16 days. The average number of eggs per female in a glass jar (300 cm³) is 27.1 (min 9-max 118) while it is 30.4 (min 0-max 89) in a transparent plastic cup (500 cm³) and 20.6 (min 0- max 43) in small plastic containers. However, the oviposition duration at 35 ° C ranged from 2 to 8 days, the average number of eggs per female was 12 (min 0-max 30) in the glass jar, 7.1 (min 0- max 32) in the plastic cup and 3.7 0-max 16) in small cotainers. It is understood that O.laevigatus is more suitable for oviposition at a temperature of 25 ° C. It has been shown that the use of different rearing vessels for O. laevigatus does not make a statistically significant difference on the laying of females. However, considering the proportional difference between the results, it was observed that volume difference in the cups affected fecundity. It is understood that female left a small number of eggs in small vessels. All the data of the study pointed that temperature and container volumes should be taken into consideration for mass production of natural enemies.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4251
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
499417+.pdf1.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons