Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4249
Title: ISO-9000 kalite güvence sistemlerinin boyahanelerde uygulanması üzerine bir inceleme
Other Titles: An Investigation upon application of ISO-9000 quality assurance systems in dyeing plants
Authors: Hockenberger, Aslı Şengönül
Koçan, Nevin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Boyahaneler
ISO 9000
Dyehouses
Kalite güvence sistemi
Standartlar
Tekstil sektörü
Quality assurance system
Standards
Textile sector
Issue Date: 23-Mar-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koçan, N. (1999). ISO-9000 kalite güvence sistemlerinin boyahanelerde uygulanması üzerine bir inceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Dünyadaki yoğun rekabet nedeniyle pek çok firma ayakta kalabilmek için sürekli değişim ve gelişim yapmaktadırlar. Bu gelişmelerden biri de TS-EN-ISO 9000 Kalite Güvence Sistem Standartlarının uygulamasıdır. Bu çalışmada TS-EN-ISO 9000 Kalite Güvence Sistem Standartları araştırılmıştır ve bu standardın bir tekstil işletmesinde bilgisayar destekli uygulanması incelenmiştir. Bu programın standarda uygunluğu araştırılmıştır.
Nowaday, Most of the companies have to adopt new systems and improve their systems due to havy competition conditions in the world. One of these new systems is TS-EN- ISO 9000 Quality Assurance System Standarts. Therefore they have to accept and adopt this new system into their programme. In this work, TS-EN- ISO 9000 Quality Assurance System Standarts have been investigated and adoptation of this system into a Textile company with the help of a computer programme.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4249
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084866.pdf
  Until 2099-12-31
3.35 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons