Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4248
Title: Türkiye'de dondurulmuş meyve-sebze işleme sanayi ve Avrupa Birliği karşısındaki durumu
Other Titles: The frozen fruit and vegetable sector in Turkey and its situation in view of the European Union policies
Authors: Yavuz, Orhan
Pezikoğu, Filiz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Derin dondurma
Avrupa birliği
Meyve-Sebze
Ekonomi-Politik
Türkiye
Quick frozen
European Union
Fruit-vegetable
Economy-politics
Turkey
Issue Date: 9-Nov-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pezikoğlu, F. (1999). Türkiye'de dondurulmuş meyve-sebze işleme sanayi ve Avrupa Birliği karşısındaki durumu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırma, Avrupa Birliği tarım politikası ile karşılaştırmalı olarak dondurulmuş meyve- sebze sektörünün durumunun belirlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, sektörde faaliyet gösteren 34 firmadan 14'ü ile yapılan anket sonuçlan ve çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır. İncelenen firmaların %57.1'i 10.000 ton/yılın üzerinde dondurulmuş ürün üretim kapasitesine sahiptir. Firmaların tamamında IQF (Bireysel Hızlı Dondurma) tekniği kullanılmaktadır. Firmalarda toplam 18 tür sebze ve 9 tür meyve işlenmektedir. Avrupa Birliği 'nde dondurulmuş meyve-sebze Ortak Piyasa Düzenlerine (OPD) sahipken, Türkiye'de böyle bir uygulama bulunmamaktadır. Avrupa Birliği'nde dondurulmuş meyve-sebze sektörü OPD'ne göre destek ve teşviklerden yararlanmaktadır. Türkiye'de ise, dondurulmuş meyve-sebze sektörü diğer sanayi kuruluşlarıyla aynı destek ve teşvik sistemi kapsamındadır.
The aim of this study is determine situation of Turkish frozen fruit and vegetable sub- sector compared to the Common Agricultural Policy (CAP). The study based on the survey data with 14 processors in Turkey and the secondary data. 57.1% of examined total companies have got over 10.000 t/year freezing capacity. All of the companies use IQF (Individual Quick Freezing) system. 18 species vegetables and 9 species fruits have been using in the sector. In the European Union (EU), frozen fruit and vegetable sector has Common Organisations of Markets. The sector are being supported on this context by the EU. But, the frozen fruit and vegetable sector in Turkey is being treated as an industrial sector.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4248
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084872.pdf
  Until 2099-12-31
4.79 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons