Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4243
Title: İlköğretimde zorbalık
Other Titles: Bullying in elementary scholl
Authors: Oksal, Aynur
Alper, Selda İlhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
Keywords: İlköğretimde zorbalık
Zorbalık
Okul zorbalığı
Bullying in elementary education
Bullying
School bullying
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İlhan, S. İ. (2008). İlköğretimde zorbalık. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Okullarda meydana gelen saldırganlık olaylarının bir türü olan okul zorbalığı eğitim-öğretim etkinliklerini olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuklar üzerindeki psikolojik ve sosyolojik etkileri sadece okul yıllarıyla sınırlı kalmayıp yasamın sonraki dönemlerinde de devam etmektedir. Bu etki sadece zorbalığa maruz kalan kurbanların değil, aynı zamanda zorbalığa tanık olanların ve zorbaca davranısları alıskanlık haline getiren çocukların da gelisimini olumsuz biçimde etkilemektedir. Bu bilgilerden hareketle, bu çalısmanın amacı, Đlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin, maruz kaldıkları zorbalık türleri, bunların görülme sıklığı, zorbalığın görülme türünde sınıf düzeyi ve cinsiyete bağlı olarak incelemek ve mevcut durumu ortaya koymaktır. Çalısma kapsamında veri toplamak amacıyla; öğrencilerin maruz kaldıkları fiziksel veya sözel zorbalıkların ne sıklıkla meydana geldiğini, bu eylemleri yapanların cinsiyetleri ve öğrencilerin yardım aldığı kisi veya kisileri, sorgulayan anket çalısması uygulanmıstır. Arastırmaya 119 kız, 131 erkek olmak üzere toplam 250 öğrenci katılmıstır. Uygulama sonunda bilgi toplama formunda yer alan sorular yüzde ve frekansları hesaplanarak tablolar halinde özetlenmistir. Belirli bir okul ortamında öğrencilerin olası zorbalıklara maruz kalıp kalmadıkları konusunda bir fikre varabilmek, kuskusuz o ortamdaki kisilerin görüsünü almayı ve ortama etki eden birçok değiskenin incelenmesini gerektirir. Bu nedenle; bu çalısma çerçevesinde “veli, öğretmen, okul yöneticileri ve diğer unsurlar” aktif olarak yer almadığı için, elde edilecek bulgular sınırlılık gösterebilir.
Bullying is the one type of violence acts that occurs in school atmosphere and it effects the education activities negatively. Sociological and psychotically victimization is not only limited by school years, but also negative effects continue all life long. Bullying victims are not the ones that their development is negatively effected but also the children who witnessed the bullying act and the bullying children’s developments are negatively effected. In this respect, the aim of this study is to investigate the type and occurrence frequency of bullying that 6th 7th and 8th grade are subjected to, in terms of grade and sex, and also to present the current situation in elementary education A survey was done within the context of this study which questions; the frequency of physical and oral bullying that the students were subjected, the gender of the bullying student and the persons from whom students wanted help. Total 250 students, which were 119 female and 131 male, participated in this survey. The questions that are in the information collection form at the end of this study were summarized as charts and tables using percentage approach. The examining of many parameters and asking the views of people in the environment is required to understand if the students in a certain school are bullied or not. For this reason, the results may be limited due to the lack of active participation of parents, teacher, school managers and other factors.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4243
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
221001.pdf553.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons