Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4231
Title: Marx'ın etik anlayışı
Other Titles: Marx's concept of ethics
Authors: Cevizci, Ahmet
Akgör, Arıkan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Anabilim Dalı/Felsefe Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Marx
Diyalektik
Yabancılaşma
Kapitalizm
Özgürlük
Aydınlanma
Kendini gerçekleştirme
Praxis
Marx
Dialectics
Alienation
Capitalism
Freedom
Englightenment
Self-realisation
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akgör, A. (2008). Marx'ın etik anlayışı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Marksizm politik bir hareket ve güç olarak, sosyalizmin 1980’lerin sonlarına dünya ölçeğinde iflas etmesiyle birlikte, büyük ölçüde yok olup gitmiş olmakla birlikte, bir teori olarak günümüz dünyasını anlama, kapitalist toplumlarda bireylerin yaşadığı yabancılaşmayı aşma, daha az baskıcı ve daha özgür bir dünyaya erişme noktasında, insanlığa yeni açılımlar getirme imkânına sahiptir. İşte bu Marksizmi yaratan düşünür olarak Marx’ın, sonradan Engels eliyle vülgerleştirip ideolojikleştiren teorik unsurlardan önemli ölçüde bağımsız olan, bir etik teorisi vardır. Bu etik, bir özgürlük veya özgürleşim etiğidir ki, gerek çağdaş kapitalist toplumlarda bireyin yaşadığı derin yalnızlığı ve yabancılaşmayı teşhis etme ve gerekse bu yabancılaşmayı aşma açısından önemli ve değerli bir etik teori meydana getirir
Marxism, as a political movement and strength, along with socialism’s end in the late 1980s, almost became extinct all over the world; yet nonetheless, as a theory to understand today’s world, and to overcome the estrangement of the individual in capitalist civilizations, it has the opportunity to bring about new perspectives for the humanity to reach a world with less pressure but more freedom. The thinker Marx who created Marxism has a theory of ethics, which is free of vulgar theoretical elements idealised by Engels afterwards. This ethics is an ethics of freedom or becoming free that creates an important and precious ethical theory not only to define the deep loneliness of the individual in contemporary capitalist civilizations but also to overcome such loneliness
URI: http://hdl.handle.net/11452/4231
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231170.pdf767.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons