Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4228
Title: Konjoint analizi ve tüketicilerin cep telefonu tercihinin belirlenmesi ile ilgili bir uygulama
Other Titles: Conjoint analysis and an application in connection with determination of mobile phone preference of consumers
Authors: Aytaç, Mustafa
Dikici, Tuğba
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/İstatistik Bilim Dalı.
Keywords: Analiz
Tüketici
Ekonometri
Econometrics
Analysis
Consumer
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dikici, T. (2006). Konjoint analizi ve tüketicilerin cep telefonu tercihinin belirlenmesi ile ilgili bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Mal ve hizmet üreten işletmelerde bir hizmet ya da ürünün kaliteli olarak tanımlanabilmesi için en iyi nitelikleri taşıması gerekir. Ancak böyle bir ürün ya da hizmet fiyatının düşük olması beklenmez. Tüketiciler karar verirken fiyatla birlikte diğer nitelikleri de gözönünde bulundururlar. Pazarlama araştırmalarının amacı ise bir ürün ya da hizmetin hangi özelliklerinin tüketiciler için daha önemli olduğunu belirlemektir. Daha çok yeni ya da gözden geçirilen bir ürün ya da hizmetin niteliklerini belirlemek, fiyatların oluşturulmasına yardımcı olmak, satış ya da kullanım düzeyini tahmin etmek ve yeni bir ürün önermek amacıyla pazarlama araştırmalarında kullanılan konjoint analizi çok değişkenli istatistik yöntemlerinden biridir. Bu çalışmada ilk önce Konjoint Analizinin temel yapısı açıklanmaya çalışılacak ve sonra Türkiye’de kullanılan farklı cep telefonlarının bazı nitelikler çerçevesinde nasıl bir talep yaratacağı araştırılmaya çalışılacaktır.
In the companies those produce goods and serve services it is a necessity they have got the best attributes in order to define those goods and services of good quality. However the prices of these kinds of goods and services could not be expected to priced at cheap. Consumers take into consideration the other properties together with the prices,too. The aim of marketing researches is to determine which properties of goods and services are more important concerning to the consumers. The Conjoint Analysis is one of the multivariete statistic methods which is used in marketing in order to determine the properties of mostly a new or a revolving good or service, facilitate price adjustment,estimate the sale or usage and suggest a new product. In this article the structure of Conjoint Analysis is explained first and then worked on the topic of what type of a demand will create the variant mobile phones being used in Turkey within the certain properties.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4228
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204772.pdf787.85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons