Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4225
Title: Katılım bankacılığı faaliyetleri ve muhasebe sistemi
Other Titles: Participation banking activity and its accounting of system
Authors: Pala, Fikri
Pekcan, Mümin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı/Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı.
Keywords: Özel finans kurumları
Katılım katılım bankacılığı
İslami bankacılık
Faizsiz finans sistemi
Kar zarar ortaklığı
Muhasebe sistemi
Special finance instititions
Participating
Participation banking
Islamic banking
Interest-free financial system
Profit and loss sharing
Accounting
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pekcan, M. (2006). Katılım bankacılığı faaliyetleri ve muhasebe sistemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Özel Finans Kurumları ile baslayan 1984 yılında Türkiye’deki faizsiz finans sistemi yapılanması bir diger adıyla slami Bankacılık alanında, Katılım Bankacılıgı ismini aldıgı 2005 yılına kadar genel anlamda hakkında çok fazla bilgi sahibi olunmasa da aslında yetismis personel, gerekli yasal düzenlemeler, denetim boslugunun giderilmis olması bakımlarından bankalara alternatif olma yönünde ciddi adımlar atılmıstır. Ancak bu gelismelere ragmen tasarrufları kendine çekme yönünden bu yıllar arasında aynı oranda bir ilerleme sergiledikleri söylenemez. Bunun en önemli sebebi bu kurumlar hakkında mevcut tanıtım ve bilgi eksikligidir. Tanıtım ihtiyacı yanında bu kurumların dagıttıkları kar oranlarıyla banka faizlerinin ve sagladıkları finansman maliyetleri ile banka kredi maliyetlerinin aynı seviyelerde seyretmesi, kamuoyunda büyük bir süphe ve kararsızlıga sebep olmaktadır. Oysa kaynak, süreç ve dogurdukları ekonomik ve sosyal sonuçlar bakımından banka faizleri ile katılım bankacılıgı karları arasında büyük farklar bulunmaktadır.
Configuration of Interest-Free Financial System, in other word Islamic Banking System in Turkey which was started with Special Finance Instititions in 1984, has been taken significant steps to be alternative banking as implementation of dispel audit gap, required legal arrangements and professional personels in spite of lacking of enough information since 2005, that they were renamed Participation Banking. But, in spite of the improvements, they couldn’t improve to collect savings in the same ratio between those years. The major reason of this is current lack of information about those instititions. Beside demand of advertising, the same level of distributing the ratio of profit with banking interests and providing financial costs with banking loan costs have been caused of big doubt and hesitation at public opinion. But there are big differences between banking loan and the profits of participation banking as source, process and causing to arise economic and social results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4225
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204766.pdf2.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons