Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4222
Title: İşletmelerde iş kazalarının psikoteknik yöntemle analizi ve önlenmesi (bir uygulama denemesi)
Other Titles: Psychotechnical analysis and prevention of occupational accidents in enterprises (an application experiment)
Authors: Efil, İsmail
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: Psikoteknik yöntemler
Sosyal güvenlik
Çalışma koşulları
İş kazaları
İşletmeler
Psychotechnic methods
Social security
Working conditions
Occupational accidents
Businesses
Issue Date: 1983
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Efil, İ. (1983). İşletmelerde iş kazalarının psikoteknik yöntemle analizi ve önlenmesi (bir uygulama denemesi). Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı iş kazalarının önlenmesinde psikoteknik yöntemin yeri ve önemini ortaya koymaktır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde, psikoteknik yöntemin diğer kavramlarla ilişkisi ve uygulama alanları hakkında bilgi verilmekte, çalışma koşullarının düzenlenmesinde bireyin önemi vurgulanarak sosyo-psikolojik bir değerleme yapılmaktadır. İkinci bölümde, iş kazalarının doğuşunda bireysel faktörler ayrıntılı biçimde incelenerek bireyin kazaya neden olabilecek özellik ve yetenek eksiklikleri incelenmektedir. işin psikolojik analizi yapılarak işin gerektirdiği özellikler açısından kazaya neden olabilecek faktörler incelenerek bu faktörlerle bireyin yakın ilişkisi araştırılmaktadır. Üçüncü bölümde, iş kazaları ile ilgili psikolojik etkenlerin psikoteknik yöntem aracılığı ile saptanmasında sözkonusu testler ayrıntılı olarak incelenmkte, psikoteknik yöntemi destekleyici olarak psiko-sosyal önlemler işinde kaza-grup yapısı İlişkisi, güvenlik eğitimi ve güvenlik motivasyonu konuları ele alınmaktadır. Aynı bölüm içinde psikoteknik yöntemin özünde varolan ve özellikle uygulanma sırasında ortaya çıkan güçlükler bilimsel bir tarafsızlık içinde tartışma konusu yapılmaktadır. Dördüncü ve sonuncu bölümde ise bir otomobil fabrikasında yapılan uygulamada psikoteknik yöntemle ilgili güvenlik bataryasının geçerliliği denenmeye çalışılarak, bireylerin aletli testlerden elde ettikleri sonuçlar kaza yapan ve yapmayanlar yönünden. incelenmektedir. Son olarak elde edilen bulgulara dayanarak psikoteknik konusunda ilerde yapılacak çalışmalara ışık tutacağı umulan önerilere yer verilmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4222
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000171.pdf
  Until 2099-12-31
13.96 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons