Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4220
Başlık: Geometrik kontrol yapılar
Diğer Başlıklar: Geometric control structures
Yazarlar: Özdamar, Ertuğrul
Şengüler, Fatma
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Dış diferensiyel sistemler
Diferensiyel formlar
Afin kontrol sistemler
Feedback lineerizasyonu
Tanjant demeti
Exterior differential systems
Differential forms
Affine control systems
Feedback linearization
Tangent bundle
Yayın Tarihi: 2-Nis-2004
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Şengüler, F. (2004). Geometrik kontrol yapılar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu tezde, ilk önce Çoklineer Cebirin kısa bir özetini vereceğiz. Sonra Diferensiyel Manifoldlar, Diferensiyel formlar, Normal formlar ve Distribüsyonlan tanıtacağız. Son olarak Kontrol Yapının Geometrisini vereceğiz.
In this thesis, we first give a brief summary of multilinear algebra. Later, we introduce Differentiable Manifolds, Differential forms, Normal forms and distrubutions. Finally, we give the Geometry of control structure.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4220
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
154082.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.89 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons