Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4219
Title: İnternet üzerinden reklam ve Türkiye uygulaması
Other Titles: Advertising on the internet and Turkey practice
Authors: Tokol, Tuncer
Atala, Sinan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.
Keywords: İnternette pazarlama
İnternet üzerinden reklam
Web üzerinden reklam
İnternette reklam
Sanal reklam
Internet marketing
Advertising on the internet
Advertising on the web
Internet advertising
Virtual advertising
Issue Date: 3-Nov-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Atala, S. (2006). İnternet üzerinden reklam ve Türkiye uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Dünyada internette pazarlama gün geçtikçe gelismektedir. Bu gelisim hem teknolojik açıdan hem de bu sektörde dönen para açısından olmaktadır. nternette pazarlamayla birlikte internet üzerinden reklamda da gelismeler yasanmaktadır. sletmeler her geçen gün interneti, kendilerini ve ürünlerini daha çok tanıtmak için kullanmaktadırlar. Dogal olarak Türkiye’de dünyadaki bu gelisime ayak uydurmalıdır. Tabi su an için Türkiye’deki gelisimin dünyaya göre daha yavas oldugu söylenebilir. Türkiye’deki isletmeler internet üzerinden reklama, geleneksel reklam kadar yatırım yapmamaktadırlar. Fakat sonuç olarak internet üzerinden reklamda, isletmelere yenilikler sunmaktadır. Bu çalısmada da amaç, Türkiye’de isletmelerin internet üzerinden reklamı hangi temel amaçlarla kullandıklarını bulmaya çalısmak olmustur. Bu amaçla Türkiye’de, medya sitelerinde reklam veren isletmelere e-posta yoluyla anket çalısması yapılmıstır. Daha sonra faktör analizi kullanılarak isletmelerin internet üzerinden reklamı hangi temel amaçlarla kullandıkları açıklanmıstır. Ortaya çıkan bu temel amaçlar; farklılasma, gelecek odaklılık, hedef pazara daha etkin ulasma, yeni bir reklam alanıdır. Çalısmanın sonucunda da Türkiye’deki isletmelerin internet üzerinden reklamı; geleneksel reklama göre çok daha yeni bir alan olması ve rakiplerine göre bir farklılık yaratarak, tüketicilerine daha hızlı ulasabilmeleri amacıyla kullandıkları tespit edilmistir. Bunun yanında isletmeler bu reklamcılıga daha çok uzun vadede iyi bir konuma gelmek için yatırım yapmaktadırlar. Çünkü dünyada interneti kullanan isletmelerin gelisim hızlarına bakıldıgında, Türkiye’deki isletmeler de mutlaka interneti kullanarak daha da geliseceklerdir.
Internet marketing has improved day by day passed. This improvement can’t be seen only internet marketing but also advertising on the internet. The companies use internet in order to present their products and themselves day by day. As usual Turkey should adapt itself to this improvement. But we can say that the improvement in Turkey is slower according to the world. The most of the companies in Turkey don’t invest on traditional advertising more than advertising on the internet but advertising on the internet can present new things to the companies. The purpose in this project is to search that why companies in Turkey use advertising on the internet and which kind of basic purposes they use. For this purpose, the companies in Turkey which advertise to media sites was taken a poll by e-mail. Then it was explained that which kind of basic purposes, companies in Turkey use advertising on the internet using factor analysis. These basic purposes are create a difference, focusing on future, to reach the target market in a more active way and new advertising area. In the end of this project, it is determined that the companies in Turkey which use the advertising on the internet use it in order to create a difference against their rivals and being a new field according to tradional advertising and also used to reach faster to its consumers. Because when we check the speed of internet improvement in the world, the companies in Turkey which use internet is going to develop more than the others.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4219
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204418.pdf1.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons