Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4218
Title: Tavukların arthritis ve tenosynovitis olgularından enterococcus izolasyonu
Other Titles: Enterococcus isolation strains from arthritis and tenosynovitis cases of chickens
Authors: Çarlı, K. Tayfun
Oktay, Nevin
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Enterococcus
Tavuk
Arthritis
Tenosynovitis
Chicken
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Oktay, N. (2007). Tavukların arthritis ve tenosynovitis olgularından enterococcus izolasyonu. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, tavukların arthritis olgularından Enterococcus türlerinin izolasyonu amaçlandı. 121 adet ticari broyler, 18 adet etlik damızlık ve 11 adet yumurtacı damızlık tavuk olmak üzere toplam 150 adet tavuğun eklem doku örneği bakteriyolojik olarak incelendi. Yüz elli adet eklem numunesinin 48 (%32) adedinden Enterococcus sp izole edildi. İzolatların 37 adedi Enterococcus faecalis,11 adedi Enterococcus faecium olarak API20 Strep test kiti (Biomerieux) ile identifiye edildi. Ayrıca, eklem doku örneklerinin 42 (%28) adedinden Escherichia coli ve 33 (%22) adedinden Staphylococcus aureus izole edilirken, 56 adet eklem doku örneğinden herhangi bir bakteri izolasyonu yapılamadı. Enterococcus türlerinin hiçbiri jelatinaz aktivitesi göstermedi. Sadece bir adet Enterococcus faecalis izolatı, sitolizin ve agregasyon maddesi yönünden pozitif bulundu.
In this study, isolation of Enterococcus species from arthritis cases of chicken has aimed. A total of 150 articular tissue samples of which 121 samples were from commercial broilers, 18 from broiler breeders, and 11 from layer breeders, was bacteriologically examined. Fourty eight Enterococcus strains were isolated from these 121 clinical samples. Thirty isolates were identified as Enterococcus faecalis by using API20 strep test kit (Biomerieux) while the other 11 were E.faecium. In addition, 42 (%28) Escherichia coli and 33 (%22) Staphylococcus aureus were isolated from articular tissue samples while no bacterium was detected from the remaining 56 samples. None of the Enterococcus isolates showed gelatinase activity. Only one E.faecalis isolate was found to be positive for cytolisin and aggregation substance production.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4218
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
195324.pdf975.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons