Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4217
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYavuz, Orhan-
dc.contributor.authorMutlu, Melahat-
dc.date.accessioned2019-12-25T07:21:31Z-
dc.date.available2019-12-25T07:21:31Z-
dc.date.issued1999-
dc.identifier.citationMutlu, M. (1999). Gümrük Birliği sonrası Türkiye tarımsal ürünler dış ticaretindeki gelişmeler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4217-
dc.description.abstractGümrük Birliği, üye ülkeler arasında gümrük vergisi, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamalarının kaldırılması ve üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi uygulanmasını öngörmektedir. Gümrük Birliği esas itibariyle sanayi ürünlerini kapsamakla birlikte, işlenmiş tarım ürünleri de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Gümrük Birliği, tarım ürünlerini kapsamamasına rağmen, Türkiye tarımını etkileyecek önemli bir gelişmedir. Tarım ürünlerinin serbest dolaşıma tabi olmayışı, tarım sektörünün Gümrük Birliği dışında kaldığını göstermez. Tarımın kullanıldığı girdiler ve tarım ürünlerinin sanayiye verdiği hammadde kaynakları nedeniyle, Gümrük Birliği'nden Türk tarımının etkilenmemesi olanaksızdır. Bu durumda, tarımı doğrudan etkileyecek sektörler tarımsal girdi ve gıda sanayi olacaktır. Tarım ürünlerinin Gümrük Birliği kapsamına girişi ise, Türkiye'nin OTP'na uyum sağlaması ve bu hususun Ortaklık Konseyi Kararı ile saptanmasından sonra gerçekleşecektir.tr_TR
dc.description.abstractCustom Union has proposed the restrictions of customs taxes, equal effective taxed and quantity and a common customs tariff is applied against rest of the Union. Custom Union is basically composed of industrial products, however finished agricultural products are considered within this scope as well. Even it does not cover agricultural products, custom union is an important development which win affect Turkish Agriculture. The fact that agricultural products are not subject to free movement does not show that the agriculture sector remains out of custom union. It is not possible that Turkish Agriculture is not affected by custom union due to inputs used in agriculture and raw material sources of the agricultural based industry. In that case the sectors which may directly affect the agriculture are agricultural inputs and food industries. Agricultural product may be included in custom union only after Turkey is adaption of CAP and determination of this case by the EU-Turkey Association Council.en_US
dc.format.extentVIII, 99 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectGümrük birliğitr_TR
dc.subjectOrtak tarım politikası(OTP)tr_TR
dc.subjectGATTtr_TR
dc.subjectAvrupa birliği (AB)tr_TR
dc.subjectCustom unionen_US
dc.subjectEuropean Unionen_US
dc.subjectCommon agriculture policy (CAP)en_US
dc.titleGümrük Birliği sonrası Türkiye tarımsal ürünler dış ticaretindeki gelişmelertr_TR
dc.title.alternativeEffects of Costom Union to Turkish agricultural trade after the agreementen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084870.pdf
  Until 2099-12-31
5.26 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons