Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4217
Başlık: Gümrük Birliği sonrası Türkiye tarımsal ürünler dış ticaretindeki gelişmeler
Diğer Başlıklar: Effects of Costom Union to Turkish agricultural trade after the agreement
Yazarlar: Yavuz, Orhan
Mutlu, Melahat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Gümrük birliği
Ortak tarım politikası(OTP)
GATT
Avrupa birliği (AB)
Custom union
European Union
Common agriculture policy (CAP)
Yayın Tarihi: 1999
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Mutlu, M. (1999). Gümrük Birliği sonrası Türkiye tarımsal ürünler dış ticaretindeki gelişmeler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Gümrük Birliği, üye ülkeler arasında gümrük vergisi, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamalarının kaldırılması ve üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi uygulanmasını öngörmektedir. Gümrük Birliği esas itibariyle sanayi ürünlerini kapsamakla birlikte, işlenmiş tarım ürünleri de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Gümrük Birliği, tarım ürünlerini kapsamamasına rağmen, Türkiye tarımını etkileyecek önemli bir gelişmedir. Tarım ürünlerinin serbest dolaşıma tabi olmayışı, tarım sektörünün Gümrük Birliği dışında kaldığını göstermez. Tarımın kullanıldığı girdiler ve tarım ürünlerinin sanayiye verdiği hammadde kaynakları nedeniyle, Gümrük Birliği'nden Türk tarımının etkilenmemesi olanaksızdır. Bu durumda, tarımı doğrudan etkileyecek sektörler tarımsal girdi ve gıda sanayi olacaktır. Tarım ürünlerinin Gümrük Birliği kapsamına girişi ise, Türkiye'nin OTP'na uyum sağlaması ve bu hususun Ortaklık Konseyi Kararı ile saptanmasından sonra gerçekleşecektir.
Custom Union has proposed the restrictions of customs taxes, equal effective taxed and quantity and a common customs tariff is applied against rest of the Union. Custom Union is basically composed of industrial products, however finished agricultural products are considered within this scope as well. Even it does not cover agricultural products, custom union is an important development which win affect Turkish Agriculture. The fact that agricultural products are not subject to free movement does not show that the agriculture sector remains out of custom union. It is not possible that Turkish Agriculture is not affected by custom union due to inputs used in agriculture and raw material sources of the agricultural based industry. In that case the sectors which may directly affect the agriculture are agricultural inputs and food industries. Agricultural product may be included in custom union only after Turkey is adaption of CAP and determination of this case by the EU-Turkey Association Council.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4217
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
084870.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.26 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons