Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4214
Title: Üretim çizelgelemede iş atölyesi modeli için toplam ağırlıklı gecikme süresinin minimizasyonu ve bir sezgisel yöntem üzerinde geliştirme
Other Titles: Minimization of total weighted lateness for job shop model in production scheduling and improverement on a heuristic approach
Authors: Özmutlu, Cenk
Acar, Levent
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Çizelgeleme
İş atölyesi
Gecikme
E/T problemleri
Scheduling
Job-shop
Lateness
Earliness/tardiness problems
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Acar, L. (2004). Üretim çizelgelemede iş atölyesi modeli için toplam ağırlıklı gecikme süresinin minimizasyonu ve bir sezgisel yöntem üzerinde geliştirme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, çizelgelemede, tezgah ve iş sayısının yüksek olduğu iş atölyelesi esnek imalat hücresi modelinde, ağırlıklı toplam gecikme süresinin minimizasyonunu amaçlayan bir buluşçul yaklaşım üzerinde geliştirme yapılmıştır. Gecikme süresini minimize etmeyi amaçlayan E/T modeli üzerinde detaylı bir analiz yapılmıştır. Üzerinde çalışılan yöntemin temel amacı işlerin tamamlanma sürelerini mümkün olduğu kadar teslim tarihlerine yakın tutabilmektir. Bu yaklaşım, bilinen diğer yöntemler ile 4 problem kullanılarak karşılaştırılmış ve ortaya çıkan sonuç değerlendirilmiştir. Çalışmada bu problem için kullanılan diğer bilinen yöntemlerin ayrıntılı açıklamalarına yer verilmiştir.
In this study, a problem of a job-shop scheduling with multi-machine was researched and a heuristic approach which minimizes the weighted lateness time ot* the model was presented. The main aim of the heuristic is to hold the operations near the due dates as close as possible. The earliness/tardiness model which aims to minimize the lateness time is studied in detail. Some developments have been made on an existing heuristic. This heuristic was compared with the other known methods by using problems that have different number of machines and jobs. The results of the comparison were evaluated. In the study, also the other known methods were described in detail.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4214
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154080.pdf
  Until 2099-12-31
4.4 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons