Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4213
Title: Entelektüel sermaye ve bankacılık sektörü üzerine bir uygulama
Other Titles: Intellectual capital and a practice on the banking sector
Authors: Karabıyık, Lale
Akbay, Gülden
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: Entelektüel sermaye
Bilgi
Entelektüel sermaye ölçümü
Hesaplanmış maddi olmayan değer yöntemi
Intellectual capital
Knowledge
Measurement of the intellectual capital
Calculated intangible value
Issue Date: Feb-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akbay, G. (2007). Entelektüel sermaye ve bankacılık sektörü üzerine bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, son yılların güncel konularından entelektüel sermaye ele alınmıştır. Entelektüel sermayeden önce son yıllardaki gelişmelerin kaynak noktası olan “bilgi” konusuna değinilmiştir. Bilgi, bilginin ekonomik değeri ve bilgi yönetimi konularından sonra entelektüel sermaye konusuna geçilmiştir. Entelektüel sermayenin tanımından sonra entelektüel sermayeyi meydana getiren unsurlar, entelektüel sermaye yönetimi, entelektüel sermaye raporu, entelektüel sermayenin ölçümü ve ölçüm yöntemleri detaylı olarak incelenmiştir. Çalışmanın uygulama bölümünde entelektüel sermaye ölçüm yöntemlerinden “Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer” yöntemi ile Türkiye bankacılık sektörünün entelektüel sermaye değerleri ve özellikleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Uygulamada özellikle 2001 yılında yaşanan ekonomik krizin, bankaların entelektüel sermayelerini nasıl etkilediği üzerinde durulmuştur. Yapılan çalışma sonucunda kriz öncesi ve sonrası yıllardaki entelektüel sermaye değerlerine bakılarak Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların genelinde kriz yıllarında ve krizin hemen sonrasında önemli derecede entelektüel sermaye kaybı yaşandığı görülmüştür.
In this study, intellectual capital, one of the current topics is examined. Before intellectual capital, knowledge, the key point of the current developments is taken. Intellectual capital topic is after knowledge, economic value of knowledge and knowledge management topics. After the definition of intellectual capital, the elements that make up the intellectual capital, intellectual capital management, intellectual capital reports, intellectual capital measurement and measurement methods are presented in details. In the practice section of the paper, value and special features of Turkey banking sector’s intellectual capital are put forward by the help of “Calculated Intangible Value”, one of the intellectual capital measurement methods. In the practice section especially the effects of the economic crisis in the year 2001 on the intellectual capital of the banks is presented. As a result, by the means of the intellectual capital values of the years before and after the crisis, generally the banks of the Turkey banking sector is effected badly and they had important intellectual capital loss.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4213
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204773.pdf918.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons