Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4211
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDere, Egemen-
dc.contributor.authorÖzdikicioğlu, Ferda-
dc.date.accessioned2019-12-25T07:09:11Z-
dc.date.available2019-12-25T07:09:11Z-
dc.date.issued2004-09-29-
dc.identifier.citationÖzdikicioğlu, F. (2004). Benzenin sıçan (Rat rattus Norvegicus) karaciğer ve kas dokusu glikojen seviyesine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4211-
dc.description.abstractBu çalışmada endüstride yaygın olarak kullanılan, toksık ve karsınojenık bir ajan olarak bilinen benzenin 100 mg.kg"1 dozu Rat rattus norvegicus sıçanlarına intraperitonal olarak uygulanarak 0, 2, 4, 8, 16, 32 ve 64 saat sonra hayvanların karaciğer ve kas dokularındaki % glikojen düzeyleri ile kan glikoz seviyelerine etkileri araştırılmıştır. Gerek kontrol gerekse deney gruplarında çalışılan deney periyotlarında hem kas hem de karaciğer glikojen seviyelerinde beslenmeye bağlı olarak bir artış gözlenmiştir. Ancak benzenin etkisi ile her iki dokuda da glikojen seviyelerinde belirgin artış ve azalışlar saptanmıştır. 64. saatte ise benzenin etkisi ile meydana gelen farklar ortadan kalkmıştır. Kan glikoz seviyesinde hem erkek hem de dişi bireylerde görülen artış ve azalmalar birkaç deney periyodu dışında anlamlı bulunmamıştır. Elde edilen sonuçlar benzenin karaciğer ve kas glikojen düzeylerini etkilediğini ortaya koymaktadır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, 1 00 mg/kg of benzene - known as a toxic and carcinogenic agent commonly used in industry - was intraperitonally administered to Rat rattus norvegicus rats. 0, 2, 4, 8, 16, 32 and 64 hours later, its effects on the percentage of glycogen level on the animals' liver and muscle tissues and blood glucose level were examined. In the periods of experiment, an increase in the glycogen level in both muscles and liver depending on nutrition was observed in both control and experimental groups. However, due to the effect of benzene, noticeable increases and decreases in both tissues were observed. In the 64th hour, the differences occurring due to the effect of benzene disappeared. Increases and decreases in the blood glycogen level, observed in male and female animals, were not found rational except for some periods of experiment. The results prove that benzene affects the glycogen level in both liver and muscles.en_US
dc.format.extentVIII, 64 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBenzentr_TR
dc.subjectGlikojentr_TR
dc.subjectRattr_TR
dc.subjectBenzeneen_US
dc.subjectGlycogenen_US
dc.titleBenzenin sıçan (Rat rattus Norvegicus) karaciğer ve kas dokusu glikojen seviyesine etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effects of benzene on glycogen levels of liver and muscle tissues and on blood glucose of rats (Rat rattus Norvegicus)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154077.pdf
  Until 2099-12-31
27.28 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons