Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4203
Title: Orantılı sayaçlarda elektron kinetiği
Other Titles: Electron kinetics in proportional counters
Authors: Özmutlu, Emin N.
Şahin, Özkan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Paralel levhalı sürüklenme odası
Monte Carlo benzetişimi
Elektron takibi.
Parallel plate drift chamber
Monte Carlo simulation
Electron tracking
Issue Date: 27-Dec-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şahin, Ö. (2004). Orantılı sayaçlarda elektron kinetiği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, 2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ICFA (International Committee for Future Accelerators) yaz okulunda yapılan paralel levhalı sürüklenme odası gösteri deneyi sonuçlarım elde etmek amacıyla bir Monte Carlo benzetişim programı geliştirilmiştir. Fortran dilinde hazırlanan benzetişim programı yardımı ile, Sr-90 radyoaktif kaynağından yayınlanan fi~ parçacıkları tarafından gaz ortamında oluşturulan serbest elektronların sürüklenme süresinin dağılımı incelenmiştir. Hesaplama sonuçlan deneysel verilerle çok uyumlu olmamasına rağmen, en azından mertebe bakımından ve elde edilen sinyallerin şekilleri açısından uyum sağlanmıştır.
In this study, a Monte Carlo simulation code has been developed in order to obtain experimental results of parallel plate drift chamber demonstration experiment at ICFA (International Committee for Future Accelerators) summer school in Istanbul University in 2002. The drift time distribution of free electrons produced in gaseous medium by fT particles released from Sr-90 radioactive source has been investigated with the help simulation program coded in Fortran language. The calculation results are not very good agreement with experiment, but at least the order of numbers and the shape of signals are comparable.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4203
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154079.pdf
  Until 2099-12-31
6.14 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons