Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4200
Title: Aziz Nesin'in "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz", Carl Zuckmayer'in "Köpenick'li Yüzbaşı" ve Friedrich Dürrenmatt'ın "Büyük Romulus" adlı eserlerinde mizah, hiciv ve ironi
Other Titles: The satire, humour and irony in the novels by Aziz Nesin Yaşar is Neither Alive nor Dead, Carl Zuckmayer Lieutenant from Köpenick and a drama in Friedrich Dürrenmatt Romulus the Great
Authors: Kudat, Celal
Taş, Cem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Mizah
Hiciv
İroni
Kurumsal eleştiri
Bireysel eleştiri
Olgulara eleştiri
Olaylara eleştiri
Humour
Satire
Irony
Institutional criticism
Individual criticism
Criticism to the facts
Criticism to the events
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Taş, C. (2007). Aziz Nesin'in "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz", Carl Zuckmayer'in "Köpenick'li Yüzbaşı" ve Friedrich Dürrenmatt'ın "Büyük Romulus" adlı eserlerinde mizah, hiciv ve ironi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi.
Abstract: “Aziz Nesin’in ‘Yasar Ne Yasar Ne Yasamaz’, Carl Zuckmayer’in ‘Köpenick’li Yüzbası’ ve Friedrich Dürrenmatt’ın ‘Büyük Romulus’ adlı eserlerinde Mizah, Hiciv ve roni” baslıklı çalısmamda; Türk, Alman ve sviçre Edebiyatı’ndan, yakın anlatım teknigine sahip üç yazarın örnek olarak seçtigim eserlerini çıkıs noktası olarak kullanarak, anlatım yöntemlerine yönelik incelemelerde bulundum. Mizah, hiciv ve ironi ögelerinin sık kullanımına dayalı bu yöntemin hangi amaçlarla ve ne sekilde uygulandıgına, okur üzerinde nasıl etkiler bırakabildigine; yöntemin amacına ulasmasında yazarların basarısına, günümüz sartlarında hiciv, mizah, ironiye dayalı anlatımların hangi durumda olduguna ve hangi sebeple bunlara basvurulduguna yönelik yorumlarımı, örneklendirmelere dayanarak çalısmamda sundum. Bu amaçla, çalısmamın ilk kısmında “mizah, hiciv ve ironi” edebi terimlerinin kavram tanıtımına yer verdim. Hangi yazarların, hangi eserlerinde, hangi konuların üzerinde yogunlasacagımızı bir sonraki bölümde vurguladıktan ve bu dogrultuda çalısmanın geri kalanı için gerekli ön bilgileri aktardıktan sonra; eserlerin tek tek hiciv, mizah, ironi yönünden incelenmesine geçildi. Bu kısımda her eseri kendi içerisinde üç alt baslıga ayırarak mizah, hiciv ve ironi yönünden analiz edip, ilgili örneklemeler yapıldı. Kendi içerisinde tek tek incelenen eserler, bir sonraki kısımda benzerlikler ve farklılıklar bakımından kıyaslanmıstır. Kıyaslamaların ardından gelen 4. bölüm çalısmamın ana fikrini olusturmaktadır. Bu bölümden sonra; durumun genellestirilip günümüzle bagdastırıldıgı, yorum ve degerlendirmelerin yer aldıgı “Sonuç” kısmı gelir. Sonuç kısmında, çalısma konuma birebir uyan, güncel olaylar ve yasanmıs örneklere yer vererek; ele aldıgım konunun geçerliligine, yasantımızdaki yerine dikkat çekmek istedim. Çalısmam boyunca verilen örneklerden varmak istedigimiz sonuç; çıkıs noktam olarak seçtigim üç yazarın da mizah, hiciv ve ironiye dayalı anlatım tarzlarıyla hedeflediklerinin ne oldugunu göstermekti. Böylelikle bu yöntemin etkinliginin farkına varılarak kullanım alanının genisletilmesini ve benzer eserler okurken sadece yüzeysel degil, farklı anlamların da farkına varılmasını kolaylastırmak istedim.
In the novels by Aziz Nesin ‘ Yasar Is Neither Alive Nor Dead ‘, Carl Zuckmayer ‘Lieutenant From Köpenick ’ and drama in Friedrich Dürrenmatt ‘ Romulus The Great ’, by using the narration techniques of three authors tracing back to German, Turkish and Swiss literature, i have made some studies and researches in my theses. I have presented the frequent use of humor, satire and irony in my studies and their effects on the readers including the success of the authors and their reasons to apply such techniques. For this reason, in the beginning of my study i focused on the detailed explanation of satire, humour and the irony concepts and i maintained my study after the detailed in information and explanation of these terms by presenting the biography of these three authors by taking their ideas and writings into account, which has a vital role in my study. After focusing on the studies of the specific authors and his specific novel in the name of literature, i began to do stylistic analysis them related to the usage of satire, humor and the irony. The main theme of my study presents the explanation of the concepts information about the author and detailed summary of his attitude in his novels. This includes why these authors choose such techniques, how they use them and the functions of these items. Then comes the conclusion of my studies relying on the use of satire, humor and irony. I have pointed how to use and when to use all these techniques by making generalizations. Which includes the main comment on them. In the last part of my study i want you to pay attention the trustworthness of them and the collequall use of them and to do that. I have given examples from our daily life. The objectives of these three selected authors although these three novels were written in different countries and weren’t written synchronically. They give brejthrough the living conditions, the disorganizations of its countries. Supported by the use of humour, satire and irony. Thus, my main objective in the end of my study is to have the readers pay attention on the main emphasis of the writers issues. These techniques clearly shows that there are other ways of thinking and criticising things by attaching new meanings of the concepts. I have described the reasons why these writers use them to show there are always alternatives and to make an echo on the societies. Thus, i had an opportunity to focus on the importance and essential role of humour, satire and irony. In the general frame, my these consists of these elements.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4200
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204375.pdf898.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons