Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4192
Title: Medine'nin İslamlaşması
Other Titles: The Islamization of Medina
Authors: Yediyıldız, Mustafa Asım
Zengin, Fethullah
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Medine
Ensar
İslâmlasma
Medineli Müslümanlar
Medina
Ansar
İslamization
Muslims in Medina
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Zengin, F. (2008). Medine'nin İslamlaşması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Hz. Muhammed (SAV) döneminde gelişen en önemli olaylardan birisi olan Medine halkının İslâm’a girişi konu edilmektedir. Çalışmanın girişinde İslâm’ın ilk olarak muhatap olduğu kesim yani Mekke şehri ele alınmıştır. Böylece Medine’ye uzanan yolda hangi merhalelerden geçildiği gösterilmeye çalışılmıştır. Birinci bölümde Medine şehrinin İslâm’dan önceki siyasi, sosyal ve ekonomik yapısı incelenmiştir. İkinci bölüm “Medine’nin İslâmlaşması” adını almaktadır. Bu bölümde hangi gelişmelerin Medinelileri İslâm’a sevk ettiği ve ne gibi tarihi olayların yaşandığı anlatılmıştır.
This study discusses the Islamization process of Medina (the process of Medina’s entering into Islamic religion), which is the one of the most significant events occurred in the Islamic period of Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him). The introductory part of the study illustrates the city of Mecca, which is the first place in which Islamic religion was born and spread. In this way, it is aimed to demonstrate what kinds of stages have been performed before the Islamisation period in Medina. Part I examines the political, economical and social structure in Medina prior to Islamic period. Part II is entitled “Medina’s Contact with Islam”, and in this part analyses the factors and developments which canalize the people of Medina into Islamic religion, and deals with the other historical events occurred in Medina
URI: http://hdl.handle.net/11452/4192
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
221005.pdf2.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons