Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4186
Başlık: Türkiye'de kentleşme olgusu ve yerel yönetimlere etkisi
Diğer Başlıklar: Urbanization and the effects of local governments in Turkey
Yazarlar: Altuğ, Fevzi
Aksu, R.Tanju
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Anahtar kelimeler: Kentleşme
Türkiye
Şehir ekonomisi
Urbanization
Turkey
Urban economy
Yayın Tarihi: 1986
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aksu, R. T. (1986). Türkiye'de kentleşme olgusu ve yerel yönetimlere etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4186
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
000167.pdf
  A kadar 2099-12-31
30.34 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons