Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4184
Başlık: Türkiye'de işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sosyo ekonomik boyutları
Diğer Başlıklar: Socio-economic aspects of worker health and safety in Turkey
Yazarlar: Erol, İsmail
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Meslek hastalıkları
Türkiye
İş güvenliği
İş kazaları
İşçi sağlığı
Occupational diseases
Turkey
Work safety
Occupational accidents
Worker health
Yayın Tarihi: 1986
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Erol, İ. (1986). Türkiye'de işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sosyo ekonomik boyutları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4184
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
000129.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.75 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons