Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4177
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSığnak, Işık Şenkaya-
dc.contributor.authorGüneş, Mustafa-
dc.date.accessioned2019-12-25T06:18:17Z-
dc.date.available2019-12-25T06:18:17Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationGüneş, M. (2015). Pediatrik açık kalp cerrahisi sonrası ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) kullanımının yeri ve etkinliği. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4177-
dc.description.abstractEkstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO), geleneksel tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen tüm yaş gruplarında kalp veya solunum yetmezliği olan hastalarda kanıtlanmış bir tedavidir. Komplike konjenital kalp hastalıklı yenidoğan ve infantlarda artan kompleks kalp cerrahisi sonucunda ECMO kullanımı da artmaktadır. Çalışmamızda Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı'nda 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasındaki 2 yıllık sürede konjenital kalp hastalığı nedeniyle opere edilen ve sonrasında ECMO desteği gereken 10 hastanın dosyaları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastaların 4'ünde ECMO desteği başarılı bir şekilde sonlandırılırken (weaning), kalan 6'sında ECMO desteğini sonlandırmak mümkün olmamıştır. ECMO desteği başarılı bir şekilde sonlandırılan hastalardan 3'ü taburcu olurken, 1'i yoğun bakım takibinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaybedilmiştir. Sonuç olarak, inotropik desteğin tek başına yetersiz olduğu sayılı hastada ECMO yeterli sirkulatuar destek sağlayarak yetmezlikli kalbin iyileşmesine imkan vermiştir.tr_TR
dc.description.abstractExtracorporeal membrane oxygenation (ECMO) is a proven therapy for patients with cardiac or respiratory failure across all age groups who do not respond to conventional treatment modalities. Increasing complex repairs in neonates and infants with complicated congenital heart diseases have led to the increased use of extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) support. In our study, files of 10 patients who were operated on due to congenital heart disease and subsequently required ECMO support, in a 2-year period between January 1 2013 and December 31 2014 at Uludag University Faculty of Medicine Department of Cardiovascular Surgery, were retrospectively evaluated. 4 patients were weaned from ECMO support successfuly, while in the remainder 6 we were unable to wean from ECMO support. Of the patients who were weaned from ECMO successfuly, 3 were discharged from hospital, while one was lost due to multiorgan failure during intensive care. As a result, by providing sufficient circulatory support in a number of patients in whom inotropic support alone was insufficient, ECMO allowed the recovery of the failing heart.en_US
dc.format.extentIII, 16 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectEkstrakorporeal membran oksijenasyonutr_TR
dc.subjectKardiyak cerrahitr_TR
dc.subjectKonjenital kalp hastalıklarıtr_TR
dc.subjectExtracorporeal membrane oxygenationen_US
dc.subjectCardiac surgeryen_US
dc.subjectCongenital heart diseasesen_US
dc.titlePediatrik açık kalp cerrahisi sonrası ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) kullanımının yeri ve etkinliğitr_TR
dc.title.alternativeUse and efficacy of extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) after pediatric open heart surgeryen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı/Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389732.pdf707.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons