Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4163
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMermutlu, Bedri-
dc.contributor.authorÖzcan, Faruk-
dc.date.accessioned2019-12-25T05:46:36Z-
dc.date.available2019-12-25T05:46:36Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationÖzcan, F. (2006). Sosyo-ideolojik ve sembolik yönüyle Türkiye'de örgün din eğitimi: İmam-hatip liseleri örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4163-
dc.description.abstractBu çalışmada İİmam Hatip Lisesinin günümüzde bir sorun olmasının sosyo-ideolojik ve sembolik temelleri ve İHL konusunda kalıcı bir çözüm için gerçekçi hareket noktalarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu okullarla ilgili bugüne kadar yapılan bir çok çalışmada konunun adı yanlış bir şekilde “İHL sorunu” olarak ortaya konulmaktadır. Ancak ülkemizde bu şekilde basit bir “İHL sorunu” yoktur. Türkiye’de din öğretiminin hem din görevlilerinin yetiştirilmesi hem de halkımızın bir kesiminin din öğretimi taleplerini tatmin ederken halkımızın bir diğer kesiminin bu konuyla ilgili makul endişelerini de gözetecek şekilde karşılayabilme sorunu vardır. İHL de bu sorunun sadece bir parçasıdır. Bu noktanın İHL konusunun hak ettiği genişlikte tartışılmasına olanak sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada İHL’nin “fakir öğrencilere okuma olanağı sağladığı” iddiasının abartılı olduğu ancak İHL’nin “kız öğrencilere okuma olanağı sağladığı” iddiasının doğru olabileceği saptanmıştır. Ayrıca İHL’nin isteğe bağlı din öğretiminin alınabileceği bir eğitim kurumu olarak görülmesi nedeniyle teknik olarak kapasitesini aştığı görülmüştür. Bu bulgulardan yola çıkarak bir çözüm için gerçekçi hareket noktalarının (ortaöğretimdeki) “türban/başörtüsü” sorunu ile “isteğe bağlı din öğretimi” konularında İHL dışında alternatiflerin yaratılması olarak görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractIn this study it is aimed to determine socio-ideological, and symbolic bases of Imam- Hatip Schools’ being a contemporary problem and to determine realistic starting points for a permanent solution for Imam Hatip Schools issue. At lots of studies about these schools the issue was misnamed “the problem of Imam- Hatip schools”. But in our country there is not a simple Imam-Hatip Schools problem. The problem is with the religious-education in Turkey, providing training imams-preachers and effectively dealing with some public demand for religious education as well as effectively dealing with the other public demand for reasonable concerns about this issue. And Imam Hatip Schools are only a part of this problem. It is thought that this point of view can make it possible to discuss the Imam-Hatip Schools issue as wide as it deserts. In this study it is determined that the claim of Imam-Hatip Schools enabling poor students to educate is exaggerated but the claim of Imam-Hatip Schools enabling girl students to educate can be true. And it is also seen that as an optional religious-education instution, Imam-Hatip Schools exceeded their capasity technically. Using these indications it is determined that realistic starting points are “turban/scarf problem” (at secondary education) and creating alternatives for “optional religious-education” except Imam-Hatip Schools.en_US
dc.format.extent118 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectİmam hatip liseleritr_TR
dc.subjectDin eğitimitr_TR
dc.subjectİdeolojitr_TR
dc.subjectSemboltr_TR
dc.subjectİmam hatip schoolsen_US
dc.subjectReligious educationen_US
dc.subjectIdeologyen_US
dc.subjectSymbolen_US
dc.titleSosyo-ideolojik ve sembolik yönüyle Türkiye'de örgün din eğitimi: İmam-hatip liseleri örneğitr_TR
dc.title.alternativeSocio-ideologic and symbolic view of organized religious education in Turkey, example of Imam-hatip schoolsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji Anabilim Dalı/Kurumlar Sosyolojisi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204396.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons