Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4155
Title: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası`nın Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi
Other Titles: The evaluation of Bursa region civil symphony orchestras impact on learners in uludağ university, educational faculty, fine arts education department, music education major branch of science
Authors: Sağlam, Atilla
Albayrak, Bertugan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: BBDSO
Senfoni orkestrası
Müzik eğitimi
Müzik öğretmeni yetiştirme
Müzik kültürü
Bursa
The regional state symphony orchestra of Bursa
Symphonic orchestra
Music education
Teacher training of music
Music culture
Issue Date: 11-Apr-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Albayrak, B. (2008). Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası`nın Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 3. ve 4. yıl öğrencilerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının sanatsal ve akademik etkinliklerine ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir. Araştırmanın evreni ve örneklemi söz konusu Anabilim Dalında 2006-2007 eğitim-öğretim yılı itibariyle öğrenim gören toplam 89 öğrenci ve 48 Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısıdır. Veri toplama tekniği olarak anket tekniği uygulanmış ve betimsel istatistiklere başvurulmuştur. Anket uygulamasıyla elde edilen veriler SPSS 13.0 sürümlü istatistik programıyla değerlendirilmiş, ortaya çıkan bulgular yorumlanmıştır. Bulgulardan 100 sonuç elde edilmiş ve 22 öneri yapılmıştır. Sonuç ve önerilerden birer örnek verildiğinde: “Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 3. ve 4. yıl öğrencilerinin % 75’i, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarının Müzik Eğitimi Anabilim Dalında ücretli ders vermelerini istemektedir” sonucuna bağlı olarak, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarının Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlaması ve her iki kurum arasındaki bağı güçlendirmesi bakımından klasik müzik icra misyonlarının yanında üniversite çatısı altında eğitimci olarak da yer almalarının gereği yönünde öneride bulunulmuştur.
In this research, Uludağ University, Educational Faculty, Fine Arts Education Department, Music Education Major Branch of Science 3. and 4. classes students’ opinions on artistic and academic activities of Bursa Region Civil Symphony Orchestra are evaluated. The data is collected from two different groups of participants: They are 89 bachelors in the music department in 2006-2007 educational year and 48 The Regional State Symphony Orchestra Of Bursa performers. Questionnaire technique is used as data collection technique and depictive method has been carried out. Data gained by the questionnaire are evaluated by SPSS 13.0 version statistic program; gained results are explained as text and interpreted. 100 results are gained and 22 proposals are advanced from the findings. As to give one samples of results and proposals: it is proposed that, besides the mission of execution of classical music, it is required for the artists of Bursa Region Civil Symphony Orchestra that they should take place as educators under the university umbrella for contributing the professional growth of Music Education Department students and for strengthening the link between each association in accordance with the result that “75 % of the Music Education Main Science Branch 3. and 4. classes students claimed for the artists of Bursa Region Civil Symphony Orchestra to give stipendiary lessons.”
URI: http://hdl.handle.net/11452/4155
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220981.pdf5.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons