Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4137
Title: Keñeş Cusupov'un "Manas" romanının Türkiye Türkçesi çevirisinde deyimlerin kullanımı
Other Titles: The use of idioms on Turkish spoken in Turkey with an example of "Manas" novel by Kenesh Jusupov
Authors: Üstünova, Kerime
Kyzy, Elnura Suiunbek
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Türk Dili Bilim Dalı.
Keywords: Deyim
Kırgız Türkçesi
Türkiye Türkçesi
Aktarma
Idioms
Turkish spoken in Kyrgyzstan
Turkish spoken in Turkey
Transfer
Issue Date: 11-May-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kyzy, E. S. (2018). Keñeş Cusupov'un "Manas" romanının Türkiye Türkçesi çevirisinde deyimlerin kullanımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Keñeş Cusupov'un nesir biçiminde yazdığı "Manas" romanı ile Fikret Türkmen ve Alimcan İnayet'in Türkiye Türkçesine aktardığı "Manas Destanı" romanındaki Kırgız Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasındaki deyimlerin kullanımı incelenmiştir. Çalışmanın ana bölümünde kaynak metin ile çeviri metindeki deyimler karşılıklı tespit edilerek tablo şeklinde değerlendirmeye alınmıştır. Deyimler orijinal metinden ve çevirisinden bağlam içinde çıkarıldıktan sonra deyimler sözlüklerine ve internet üzerinde TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğüne başvurularak incelenmiştir. Bu örneklerden ziyade çeviri metinde bazı deyimler asılından anlam kaymalarıyla çevrildiği tespit edilmiştir ve yanı sıra gereken açıklamalar dipnotlarla yerinde verilmiştir. Çıkarılan ve incelenilen deyimler değerlendirmeye alınarak bu eserin deyimler açısından nasıl çevrildiği tahlil edilmeye çalışılmıştır.
In this study the using of idioms on Turkish spoken in Kyrgyzstan and Turkish spoken in Turkey has been examined on an example of "Manas" novel, which was written by Kenesh Jusupov in the from of prose and "Epik of Manas" novel, wich was translated to Turkish spoken in Turkey by Fikret Turkmen and Alimjan Inayet. İn the main part of study idioms from the original text of novel and its translation text mutually determind and evaluated in the from of table. İdioms after got out in context of original and translation text were examined with reference to vocabularies of idioms and a Vocabulary of Proverbs and Idioms of the Turkish language organization on via internet. From these examples were identified that some idioms in translation text were transfered with the meaning shirts from original and as well as necessary clarifications have given in footnotes. By evaluating the reviewed idioms in this study tried to be assayed how the text was translated in terms of idioms.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4137
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
504467.pdf3.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons