Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4135
Title: Örnekle-tut ve analogtan dijitale çevirme devrelerinin analiz ve sentezi
Other Titles: Analysis and synthesis of sample-hold and analog-to-digital conversion circuits
Authors: Tütüncüoğlu, Ergür
İpek, Ertuğrul
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Anabilim Dalı.
Keywords: Analog sayısal çeviriciler
Mikrobilgisayarlar
Çeviriciler
Analog digital converters
Microcomputers
Converters
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İpek, E. (1985). Örnekle-tut ve analogtan dijitale çevirme devrelerinin analiz ve sentezi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada çeşitli tipten, analog dijital çeviriciler incelenmiş ve mikrobilgisavar kontrollü ardaşıl yaklaşımlı 8 bit'lik analog dijital çevirici ile mikrobilgisayar kontrollü çift integral yöntemivle çalışan 6 bit'lik analog dijital çevirici gerçekleştirilmiştir. Mikrobilgisayarın hızı, analog dijital çeviricinin hızını belirlediğinden şimdiye kadar yazılanlardan daha kısa programlar araştırılıp yazılmıştır. Avrıca örnekle-tut ve zaman coğullama devrelerinin kontrol darbelerinin mikrobilgisavar tarafından üretilmesi sağlanmış bulunmaktadır.
In this study, various types of analog to digital converters are discussed and microcomputer controlled successive approximation analog to digital converter with 8 bits and microcomputer controlled dual ramp analog to digital converter with 6 hits, are developed. Since the speed of the microcomputer affects the speed of the analog to digital converter, shorter machine language programs in comparison with the others are investigeted and written. In addition, the Control impulses of the sample-hold and multiplexer circuits are produced by the microcomputer.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4135
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000159.pdf
  Until 2099-12-31
2.88 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons