Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4124
Title: Bir konfeksiyon işletmesinde ek faaliyetlerin ortaya çıkış nedenlerinin ve üretim zamanları içindeki paylarının araştırılması
Other Titles: The investigation of the occurance of distribution times and their shares in production times in an apparel plant
Authors: Meriç, Binnaz
Kiremitçi, Sinem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: İş ölçümü
İş analizi
İş ölçümü teknikleri
İş örneklemesi
İş ve zaman etüdü
Work measurement
Work analysis
Work measurement techniques
Work sampling
Work and time study
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kiremitçi, S. (1999). Bir konfeksiyon işletmesinde ek faaliyetlerin ortaya çıkış nedenlerinin ve üretim zamanları içindeki paylarının araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada konfeksiyon işletmelerinde üretim sırasında düzensiz meydana gelen akışların belirlenmesi ve ortaya çıkış nedenleri iş örneklemesi metodu kullanılarak araştırılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında konfeksiyon işletmelerinde verimlilik, iş etüdü, akışlar ve ek zamanlar (dağılım zamanları) ve değerlendirme yöntemleri anlatılmıştır. Diğer bölümde ek zamanların tespiti için iş örneklemesi metodu kullanılarak bayan üst giyim üretimi yapan iki konfeksiyon işletmesinde örnek çalışma yapılmıştır. Son bölümde ise çalışma sonuçlan verilerek, değerlendirme ve öneriler sunulmuştur. Konfeksiyon işletmelerinde üretim aşamasında ek zamanların işletme verimliliği, standart zamanlar ve üretim planlamada önemli bir paya sahip olduğu görülmüştür.
In this study, determination of unsteady flows during the production and the reasons of occurance of these have been investigated by using work sampling methods. In the first part, effectiveness, work study, flows and distribution times and the evaluation methods have been searched. In the next part to determine the distribution times, a steady at two different apparel plants by using work sampling have carried out. In the last part, results have been presented and evaluation and proposes have been given. It has been found that, at the production stage in apparel plants, the distribution times have great effect on plant effeciency, standart times and production planning.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4124
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084864.pdf4.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons